Stubb Ylellä: Sote-alueita arvioidaan viiden vuoden välein

Sote

Valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) sanoo Ylen haastattelussa, että joka viides vuosi tehdään sote-alueiden arviointi.

Siinä tarkastellaan, miten ne ovat pystyneet hoitamaan tehtäviään ja velvoitteitaan

– Joka viides vuosi tehdään järjestämispäätös. Silloin katsotaan, onko yksi, kaksi, kolme, neljä tai viisi näistä sotealueista pystynyt hoitamaan niitä tehtäviään. Jos ei ole pystynyt, sitten alueiden määrä lähtee vähenemään.

Kriteereinä ovat toisaalta tehtävien hoidossa onnistuminen, toisaalta rahoitus.

Stubb ei lähtenyt tässä vaiheessa ennustamaan, väheneekö sotealueiden määrä nyt sovitusta viidestätoista.

Tavoite on toisaalta saada kolmen miljardin euron säästöt ja välttää verotuksen kiristyminen.

– Valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että päästään toivon mukaan eroon terveyskeskus- ja lääkärijonoista. Valtion vahvassa ohjauksessa meillä on kolme tuottajaa, julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori. Tämä tulee lisäämään kilpailua ja kun tulee kilpailua syntyy kustannushyötyä.