SAK ja STTK suhtautuvat kriittisesti VM:n virkamiesten esittämiin työllisyystoimiin: “Kylmää kyytiä palkansaajille“

Valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa eläkeputkesta luopumista
Työllisyystoimet

Palkansaajapuolen keskusjärjestöt SAK ja STTK suhtautuvat kriittisesti keskeisiin työllisyystoimiin, joita valtiovarainministeriö (VM) ehdottaa.

SAK kuvailee VM:n virkamiesten esitysten olevan ”kylmää kyytiä palkansaajille”.

Valtiovarainministeriö julkaisi perjantaina ehdotuksensa siitä, miten Suomeen saataisiin 60  000 työllistä lisää.

Ministeriö esittää muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista niin, että työttömyysturvan enimmäiskesto kasvaisi työssäolon pituuden mukaan.

SAK:n johtajan Saana Siekkisen mukaan SAK on ehdottanut työssäoloehdon lyhentämistä, jotta entistä useampi työtön pääsisi ansiosidonnaiselle.

–  Jos työssäoloehtoa lyhennetään, niin enimmäiskeston nykyistä suurempi porrastus voisi olla perusteltua, mutta lähtökohtana ei voi olla työttömyysturvan heikentäminen, Siekkinen sanoo tiedotteessa.

Toimihenkilöitä edustavan STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina puolestaan katsoo, että työsuhdeturvaa olisi ehdottomasti parannettava, jos työttömyysturva sidotaan nykyistä tiiviimmin työsuhteen pituuteen.

Valtiovarainministeriö ehdottaa myös luopumista työttömyysturvan lisäpäivistä eli niin sanotusta eläkeputkesta.

–  Tässä suhdannetilanteessa ei pidä vetää mattoa ikääntyneiden alta, kommentoi STTK:n Laina.

SAK:n mielestä lisäpäiviä tarvitaan yhä, jotta ikääntyneiden työttömien toimeentulo varmistetaan.

–  Lisäpäivien poiston sijaan tavoitteena pitää olla se, että tuetaan ja autetaan työttömiä työllistymään jo työttömyyden alussa, Siekkinen sanoo.

Lisäksi Siekkisen mielestä on ”hämmentävää”, että VM:n virkamiehet haluavat muuttaa aikuiskoulutustuen lainapainotteiseksi tai lakkauttaa tuen kokonaan.

SAK ja STTK pitävät kuitenkin myönteisenä, että VM:n virkamiehet esittävät satsauksia työttömien palveluihin.

Suomen Yrittäjät puolestaan ilmoitti kannattavansa vahvasti muun muassa eläkeputken poistamista ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamista.

–  Raportti osoittaa, että nämä keinot ovat vaikuttavia. Työttömyysturvajärjestelmää on välttämätöntä uudistaa, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Myös Keskuskauppakamari ilmoitti eläkeputkesta luopumisen olevan ”ehdottomasti kannatettava asia” ja tervetullut keino ikääntyneiden työllisyysasteen nostamiseen.

–  Työttömyysputki antaa kyllä korkeampaa työttömyystukea ikääntyneille, mutta toisaalta johtaa ikääntyneiden korkeampaan työttömyyteen, kommentoi Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki tiedotteessa.