Puheenjohtaja Kulmuni korjasi kurssia: Keskusta asettuu heikoimman puolelle ja takaa hallituksessa järkevän taloudenpidon – Katso video linjapuheesta

Puoluejohtaja Katri Kulmunin mukaan ensi viikon budjettiriihessä on löydättävä ensimmäisiä työllisyyskehitystä piristäviä ratkaisuja.
Keskusta

Tuore puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni aikoo pitää huolen siitä, että keskusta pitää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolta ja taistelee eriarvoistumista vastaan.

– Huono-osaisuus kasaantuu. Tämä on nähtävissä eri puolilla maata, mutta myös yhä useammin kaupunkien sisällä, Kulmuni arvioi puhuessaan keskustan puoluehallitukselle.

Puoluejohtaja myönsi poliittisessa linjapuheessaan, että ihmiset eivät ole viime aikoina tunnistaneet keskustaa ”omakseen”. Kehnojen galluplukujen murjoma puolue ei ole osannut kertoa, minkä eteen se tekee työtä.

Kulmunille politiikan johtoajatus on ”räikeän eriarvoisuuden kitkeminen”.

Keskustan tärkein tehtävä hallituksessa on Kulmunin mukaan järkevästä taloudenpidosta huolehtiminen.

– Keskusta on valmis kääntämään kaikki kivet sen puolesta, että hallitusohjelmassa sovittu tavoite 60 000 työpaikasta vaalikauden aikana toteutuu.

Lisäksi Kulmuni korosti keskustan odottavan hallituskumppaneiltaan yhtä kunnianhimoista asennetta.

Hänen mukaansa ensimmäisiä työllisyyttä lisääviä ratkaisuja on löydyttävä jo ensi viikolla käytävässä budjettiriihessä.

Kulmuni uskoo, että hallituksen punamultayhteistyö tuottaa tulosta.

Hänestä juuri keskustan ja pääministeripuolue SDP:n varaan rakentuva hallitus pystyy ottamaan talouspolitiikassaan huomioon myös kaikkein heikompiosaiset.

– Keskustan ja SDP:n yhteisenä tavoitteena on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olla yhteisen Suomemme kehittäminen niin, että jokaisella on työtä ja kaikki suomalaiset ja koko maa pysyy samassa veneessä. Tätä johtoajatusta haluan hallituksessa keskustan puheenjohtajana vaalia.

Jos ei ole oikeutta maassaoloon, ole hyvä ja poistu. Tämä on keskustan linja.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni

SDP:n lisäksi Kulmuni teki kädenojennuksen ammattiyhdistysliikkeen suuntaan.

Puheenjohtaja korosti, että keskusta kannattaa sopimisen kulttuuria.

– Uskon että ammattiyhdistysliikkeen kanssa pystymme löytämään enemmän yhdistäviä kuin erottavia asioita.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kulmuni harmitteli, että ihmisiä on yritetty jakaa eri leireihin ”ehkä ilmaston mutta myös maahanmuuton kautta”.

Hän valoi uskoa siihen, että ilmastonmuutos pystytään ratkaisemaan. Keskustalle luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on Kulmunin mukaan kunnia-asia.

Vilkasta maahanmuuttokeskustelua puheenjohtaja puolestaan pitää tarpeellisena.

Kulmunin mielestä hädänalaisia pitää auttaa ja Suomi tarvitsee työvoimaa ulkomailta.

– Mutta sitten, turvapaikkajärjestelmää ei saa väärinkäyttää. Jos ei ole oikeutta maassaoloon, ole hyvä ja poistu. Tämä on keskustan linja.

Suomen matalasta syntyvyydestä huolestunut Kulmuni haluaa valaa ihmisiin tulevaisuudenuskoa.

– Kun kodeissa voidaan hyvin, Suomi voi hyvin. Hallitusohjelmassa on sovittu, että pienituloisimpien ja monilapsisten perheiden toimeentuloa ja palveluja parannetaan. Haluamme perheille arjen apua, nopeasti.

Kulmuni asettikin keskustan tavoitteeksi lapsiperheköyhyyden poistamisen. Lisäksi puolue haluaa uudistaa perhevapaat niin, että lasta voi hoitaa myös kotona.

Keskusta aikoo myös ryhtyä toimiin vaikeuksissa olevien nuorten auttamiseksi esimerkiksi korottamalla oppivelvollisuusikää.

Puheenjohtaja Kulmunin linjapuhe on luettavissa kokonaisuudessaan keskustan verkkosivuilla .