PTT:n maatalousekonomisti arvostelee maatalousalan viestintää ­ – ”Vastakkainasettelulla ja syyttelyllä saavutetaan harvoin mitään hyvää”

Maatalous

Maatalousala on epäonnistunut viestinnässään, katsoo Pellervon Taloustutkimuksen (PTT) maatalousekomisti Tapani Yrjölä kirjoituksessaan PTT:n nettisivuilla ja Maaseudun Tulevaisuudessa.

Yrjölä kirjoittaa ruokakeskustelusta turhautuneen ystävänsä suhtautuneen myönteisesti maatalouteen ja maataloustuottajien tukemiseen.

– Julkinen keskustelu oli kuitenkin saanut hänet miettimään, että ihmiset, joita hänen verovaroillaan on tuettu, ja joiden tuottamia tuotteita hän on ei-verovaroillaan ostanut, vaikuttavat vihaavan häntä ja halveksuvan hänen valintojaan.

Yrjölä huomauttaa, että jos maatalouteen liittyviä ajatuksia kääntää kielteisempään suuntaan maatalousalan viestintä liittyen ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan, viestinnässä on epäonnistuttu.

Yrjölä huomauttaa, että vastakkainasettelulla ja syyttelyllä saavutetaan harvoin mitään hyvää.

– Jos lihansyöntiä vähentänyt kuluttaja saa osakseen syyttelyä ja pilkkaa lihantuottajien taholta, tuskin hän sen takia alkaa taas lisätä lihan kulutusta. Sen sijaan kuluttajalle pitäisikin kertoa hyvin perusteltuja ja rehellisiä näkemyksiä siitä, miten kotimaisessa elintarviketuotannossa huomioidaan ilmastonmuutosta ja sen hillitsemistä.

Olennaista Yrjölän mielestä on kuitenkin se, että asiat, mitä kerrotaan, ovat totta.

– Avoimuus ja rehellisyys ovat kriisiviestinnän kulmakiviä. Tässäkään tilanteessa niiden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Pitää tunnustaa ongelmat ja keskittyä viestinnässä kertomaan siitä, miten niitä kotimaisessa elintarvikejärjestelmässä ratkotaan.

Väistämätöntä vastaan ei Yrjölän mielestä kannata kuitenkaan taistella kovin ankarasti.

– Jos kuluttajat eivät enää halua syödä yhtä paljon lihaa kuin ennen, ei sitä myöskään kannata tuottaa yhtä paljon kuin ennen. Syömistä ihmiset eivät kuitenkaan lopeta. Maataloutta tarvitaan siksi jatkossakin.