Presidentti Niinistö STT:n kysymyksiin: Poikkeusoloista yhteisymmärrys – poikkeusvaltuuksien arviointi hallituksen toimivallassa

Koronakriisi

Presidentti Sauli Niinistön mukaan koronatautitilanne on vaikeutunut niin uhkaavan nopeasti, että kaikki torjuntakeinot on arvioitava. Hän toteaa, että poikkeusoloista vallitsee jo yhteisymmärrys.

Hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu kuitenkin lisäksi arvioida, tarvitaanko myös poikkeuksellisia toimivaltuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaisi valmiuslakia tai perustuslain pykälän 23 käyttöä.

Niinistö vastasi STT:n sähköpostitse esittämiin kysymyksiin.

Näin STT kysyi:

Mikä on näkemyksenne tilanteen vakavuudesta ja tarvittavista eri toimista epidemian rauhoittamiseksi? Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot. Mikä on näkemyksenne tästä?

Olette todennut olevanne valmis poikkeusolojen toteamiseen, mikäli sen mukaisia toimivaltuuksia tarvitaan. Mikä on näkemyksenne siitä, millaisia toimivaltuuksia tarvitaan nyt tai mahdollisesti on harkittava lähiaikoina?

Näin presidentti vastasi kokonaisuudessaan:

Olen viime vuoden lopulla todennut julkisesti ja hallitukselle erikseen, että epidemia edelleen täyttää poikkeusolojen tunnusmerkistön.

Tästä mielestäni vallitsee jo yhteisymmärrys.

Hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu kuitenkin lisäksi arvioida, tarvitaanko myös poikkeuksellisia toimivaltuuksia. Se tarkoittaisi joko valmiuslain tai perustuslain 23 §:n käyttöä.

Olen aiemmin tukenut asiantuntijoita, jotka ovat korostaneet ennakoivien toimenpiteiden merkitystä. Nyt tautitilanne on uhkaavan nopeasti vaikeutunut, joten kaikki torjuntakeinot on arvioitava. Näin ymmärrän hallituksen myös tekevän.