Poliisihallitus esittää: Suurissa kaupungeissa poliisi kiiretilanteissa avuksi 11 minuutissa, maaseudulla pisimmillään 55 minuutissa

Luottamusta poliisiin ei saa päästää rapautumaan, uhkakuvana omankädenoikeus, varoittaa sisäministeri Ohisalo.
Poliisi

Poliisin toimintavalmiuden enimmäisajan tulisi olla vastedes eripituinen eri osissa Suomea, esittää Poliisihallitus.

Esitys on osa tuoretta selvitystä, jonka Poliisihallituksen asettama työryhmä luovutti torstaina sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.).

Toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka poliisilta kuluu hätäkeskukselta saadun tehtävän vastaanottamisesta siihen, että poliisi on hälytyskohteessa valmiina toimimaan.

Esityksen mukaan Suomen kunnat jaettaisiin riskialueisiin viisiportaisella asteikolla. Lyhin toimintavalmiusaika olisi yli 120  000 asukkaan kaupungeissa, joissa enimmäisaika kohteeseen pääsemiselle olisi 11 minuuttia.

Tätä seuraisivat kaupunkimaiset kunnat (18 minuuttia), taajaan asutut kunnat (30 minuuttia) ja maaseutumaiset kunnat (35 minuuttia). Pisin enimmäisaika, 55 minuuttia, olisi maaseutumaisissa kunnissa, joissa on alle 50 kiireellistä tehtävää vuodessa.

Sisäministeri painotti torstaina, että ihmisillä on oikeus odottaa, että hädän hetkellä viranomainen saadaan paikalle mahdollisimman nopeasti.

–  Pyrimme lisäämään viranomaisten näkyvyyttä etenkin alueilla, joilla on tällä hetkellä heikompi palvelutaso, Ohisalo sanoi.

Hänen mukaansa luottamusta poliisiin ei ole varaa päästää rapautumaan.

–  Vakavimmillaan siitä seuraisi, että ihmiset eivät pyydä poliisilta apua eivätkä luota poliisiin. Pahimmillaan tuo voisi johtaa omankädenoikeuteen.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisissa aletaan nyt pohtia, olisiko työryhmän ehdottama enimmäisaika myös poliisin lupaus kansalaisille.

–  Tavoitteena olisi silloin päästä tähän tavoitteeseen vuoden 2023 loppuun mennessä.

Suomen poliisilla on Kolehmaisen mukaan nykyisin noin miljoona hälytystehtävää vuodessa.

–  Palvelun tehostamisessa olisi välttämätöntä hyödyntää eri viranomaisten yhteistyötä kaikkialla niin paljon kuin se on mahdollista. Selvittää pitää esimerkiksi ambulanssihelikopterien ja poliisin yhteistoimintaa.

Poliisin tehtävät jaetaan nykyisin kolmeen kiireellisyysluokkaan.

A-luokka on kaikkein kiireellisin, ja nämä tehtävät on hoidettava välittömästi. B-luokan tehtävä pyritään hoitamaan viipymättä, mutta se voi myös odottaa. C-luokassa ovat kiireettömät tehtävät.

Tähän asti poliisin toimintavalmiusaikaa on mitattu A- ja B-luokan tehtävien osalta. Poliisihallitus esittää, että aikaa mitattaisiin jatkossa pelkkien A-luokan tehtävien osalta, koska niissä poliisin kyky nopeaan toimintaan korostuu.

Poliisihallituksen esityksen mukaan enimmäisaika olisi alitettava 80 prosentissa tehtävistä.

–  Viime vuonna Suomessa oli 20 kuntaa, joissa poliisin toiminta-aika oli yli 40 minuuttia. Koko vuoden tehtävämäärät olivat näissä kunnissa yleensä vähäisiä. Tosiasia on, että poliisi ei pysty takaamaan samaa toimintavalmiusaikaa kaupunkeihin ja syrjäseuduille, kommentoi raportin laatineen työryhmän puheenjohtaja, poliisiylitarkastaja Mika Heinilä.

Pisin odotus poliisin paikalle saamisessa oli vuonna 2019 Enontekiöllä, missä virkavalta saapui keskimäärin 107,5 minuutissa. Toiseksi viimeisenä oli Utsjoki.

Heinilä muistutti, että Suomi kaupungistuu ennusteita nopeampaa tahtia. Samoin poliisitehtävien määrä kaupungeissa kasvaa.