Perustuslakivaliokunta puoltaa mietinnössään Uudenmaan eristämistä – asia tarkoitus sinetöidä eduskunnassa perjantai-iltana

Koronavirus

Perustuslakivaliokunta puoltaa mietinnössään valtioneuvoston tänään antamaa valmiuslain käyttöönottoasetusta liittyen Uudenmaan eristämiseen.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnalle, että valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan.

Uudenmaan eristämiseen tuli tänään mutkia matkaan, ja valtioneuvosto joutui antamaan Uudenmaan eristämisestä alkuillasta uuden käyttöönottoasetuksen.

Valtioneuvoston keskiviikkona antama valmiuslain 118. pykälän käyttöönottoasetus ei mennyt sellaisenaan läpi perustuslakivaliokunnassa teknisten syiden takia.

Uudenmaan eristäminen on STT:n tietojen mukaan tavoitteena sinetöidä vielä tänään.

Valtioneuvoston asetuksessa on linjattu, että käyttöönottoasetus tulisi voimaan huomenna eli 28. maaliskuuta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vahvisti lähetekeskustelussa julkisuudessa olleet tiedot siitä, että Uudenmaan eristäminen tyssäsi ensin perustuslakivaliokunnassa teknisiin seikkoihin.

– Valtioneuvosto on antanut uuden käyttöönottoasetuksen, kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Meillä on valmius vielä tänään kokoontua uudestaan ja antaa soveltamisasetus sen jälkeen, kun käyttöönottoasetus on eduskunnassa hyväksytty, Marin sanoi.

– Eli toimimme niin kuin perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Kyseessä on asetusten tekninen erottaminen ja näin on syytä toimia, Marin sanoi.

Soveltamisasetus voidaan antaa kiireellisenä, jolloin sitä voitaisiin soveltaa heti valtioneuvoston annettua asetuksen tai valtioneuvoston päättämänä ajankohtana.

Vaikka soveltamisasetus annettaisiin kiireellisenä, se on kuitenkin vietävä eduskuntaan mahdollisimman pian ja eduskunta päättää sen voimaanjättämisestä tai kumoamisesta.

Jos asia ei tule eduskuntaan viikon kuluessa, asetus raukeaa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ongelma oli se, että samassa valtioneuvoston istunnossa on annettu valmiuslain 118. pykälän käyttöönottoasetus ja soveltamisasetus. Nämä on perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan annettava erikseen.

Perustuslakivaliokunta katsoi STT:n tietojen mukaan, että ensin olisi pitänyt antaa käyttöönottoasetus, joka olisi ollut alueneutraali, ja vasta sen jälkeen toisessa istunnossa asetus itse alueesta.

Hallitus esitti keskiviikkona Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia valmiuslain puitteissa.

Valmiuslain 118. pykälä mahdollistaa liikkumisen ja oleskelun rajoittamisen tietyillä paikkakunnilla tai alueilla.

Valtioneuvoston asetusluonnoksessa Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää. Uuttamaata koskevat liikkumisrajoitukset olisivat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Hallituksen mukaan rajoituksista voidaan poiketa vain työssäkäynnin tai elinkeinon harjoittamisen osalta sekä esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuden tai lähiomaisen kuoleman vuoksi.

Vapaa-ajan matkat esimerkiksi kesämökeille eivät ole riittävä syy ylittää Uudenmaan rajaa.

Liikkujien on tarvittaessa pystyttävä antamaan selvitys liikkumisen tarpeellisuudesta.
Uudenmaan eristämisen tarkoituksena on hidastaa koronviruksen leviämistä.

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana.

Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin.

Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella, kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot.

Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.

Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi.

Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.

Juttua päivitetty ja otsikkoa muokattu klo 18.15, klo 18.50, klo 19.32 ja 20:45.