Opposition sote-tuomio: Ei helpota hoitoonpääsyä, ei hillitse menoja

Sote

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valmistunut sote-mietintö sapettaa oppositiopuolueissa.

Mietintöön vastalauseen jättäneet perussuomalaisten Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen varoittavat, että pahimmillaan uudistus johtaa kaaokseen, jossa hyvinvointialueet joutuvat aloittamaan toimintansa ilman riittävää rahoitusta tai valmiita tietojärjestelmiä.

– Samalla kunnilta viedään uudistuksen varjolla verotuotoista sote-palveluita suurempi osuus. Kunnat ajetaan tässä puun ja kuoren väliin, perussuomalaiset varoittavat tiedotteessaan.

Juvonen, Juuso ja Reijonen paheksuvat uudistuksen viemistä eteenpäin, vaikka muutoskustannusten lopullista summaa ei ole tiedossa.

– Muutoskustannuksiin voi kulua jopa pari miljardia rahaa, joka olisi voitu käyttää paremminkin, koska nykyisen järjestelmän keskeiset ongelmat eivät liity palvelujen järjestämiseen tai hallintoon, vaan järjestelmän kokonaisrahoitukseen.

Perussuomalaiset katsovat, ettei uudistus tilkitse kestävyysvajetta, vaan aiheuttaa lisäkustannuksia ja lisää paineita sulkea sairaaloita.

Myös kokoomus jätti mietintöön vastalauseen.

Kansanedustajat Mia Laiho, Pia Kauma ja Anna-Kaisa Ikonen toteavat tiedotteessaan, että hallituksen sote-malli ei ratkaise niitä ongelmia, joiden takia koko uudistusta tehdään.

– Se ei paranna ihmisten hoitoonpääsyä ja hillitse nopeasti kasvavien sote-kustannusten kasvua. Hallitus runnoo eteenpäin uudistusta, joka ei tuo parannusta nykyisiin palveluihin, kokoomuslaiset vyöryttävät.

Edustajat huomauttavat, ettei uudistus on välttämättä järkevä, vaikka perustuslakivaliokunta näytti sille vihreää valoa.

– Suomi on ollut globaalin pandemian kourissa jo vuoden ja samaan aikaan eduskunnassa on edistetty poikkeuksellisen laajaa sote-esitystä. Sote-lakipaketin käsittelyä on viety eduskunnassa eteenpäin keskellä hyväksikäyttäen poikkeusoloja ja poikkeuksellisia työjärjestelyjä. 

Kristillisdemokraatit hylkäisivät sote-esityksen keskeneräisenä.

– Hallitusryhmät eivät kyenneet korjaamaan hallituksen esitystä kuin niiltä osin, mitä Perustuslakivaliokunta edellytti. Mietintö tuo kansanedustajien käsiin keskeneräisen ja monitulkintaisen tekeleen, jota ei voi hyvällä tahdollakaan hyväksyä. Ongelmia on yritetty ratkaista lausumilla ja toiveilla. Etenkin rahoitusratkaisu on ilmassa, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah ryöpyttää.

Puolueen mukaan esitykseen ei ole kirjattu riittäviä kannustimia, joilla sote-kustannuksia hillittäisiin.