Opetusministeri Andersson: Oppivelvollisuusikä nousee ensi vuonna eikä siirtymäaikaa ole tulossa

Uudistusta valmistelevan seurantaryhmän jäsenet arvioivat aiemmin, että uudistuksen voimaantuloaikataulu on tiukka tai ainakin todella kunnianhimoinen, sillä monet kysymykset ovat vielä auki
Koulutus

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo, että oppivelvollisuusiän nostamisen aikataulu on edelleen voimassa ja uudistuksen on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna.

Hallituksen on tarkoitus nostaa oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Uudistusta valmistelevan seurantaryhmän jäsenet arvioivat aiemmin STT:lle, että uudistuksen voimaantuloaikataulu on tiukka. Osa arvioi, että ainakin jonkinlainen siirtymäaika tarvittaisiin.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Anderssonin mukaan tällä hetkellä työskennellään siitä lähtökohdasta, että uudistus tulee voimaan ensi vuonna eikä siirtymäaikaa ole tulossa.

– Uudistuksessa on siinä mielessä sisäänajovaihe, että ikäluokat siirtyvät laajennettuun oppivelvollisuuden piiriin yksi ikäluokka kerrallaan.

Oppivelvollisuuden laajentamisen lisäksi hallitusohjelmassa on linjattu, että toisesta asteesta tulee maksuton. Maksuttomuuden valmistelu on vielä kesken, mutta Anderssonin mukaan tässä vaiheessa on selvää, ettei maksuttomuus voi koskea kaikenikäisiä ja useita tutkintoja suorittaneita.

– Siihen meidän rahoituksemme ei riitä.

Yksi vaihtoehto on esimerkiksi se, että vain ensimmäinen toisen asteen tutkinto olisi maksuton. Tällä vaalikaudella oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen on kohdistettu 107 miljoonaa euroa.

Seurantaryhmän jäsenet kertoivat STT:lle lisäksi, että ryhmässä on keskusteltu paljon siitä, milloin oppivelvollisuus loppuu – loppuuko se sinä vuonna, kun henkilö täyttää 18 vuotta, vai sinä päivänä, kun henkilö täyttää 18 vuotta.

Anderssonin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että paras tapa toteuttaa uudistus olisi sellainen, että oppivelvollisuus päättyisi sinä päivänä, kun oppilas täyttää 18 vuotta.

– Jos oppivelvollisuus koskisi myös 18 vuotta täyttäneitä, siinä pitäisi ottaa huomioon muun tyyppisiä juridisia seikkoja. Meillä on hyvin vähän säädetty täysi-ikäisiä koskevia velvoitteita. Oikeastaan ainoastaan asevelvollisuudessa on kyse tällaisesta, Andersson sanoo.