Nyt tuli kunnille ja kaupungeille mielenkiintoinen haaste: Perustakaa haukitehtaita!

Kalastus

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) haastaa kunnat ja kaupungit pohtimaan haukitehtaan perustamista kunnan alueelle. Haukitehtaat ovat alueita, jotka ovat kunnostettu sopiviksi hauen kutualueiksi.

– Niiden avulla voidaan vahvistaa paikallista elinkeinotoimintaa sekä tarjota uudenlainen virkistäytymis- ja oppimisympäristö kunnan asukkaille ja oppilaille, järjestö perustelee tiedotteessaan.

SVK:n mukaan haukitehtaat voivat muun muassa kohentaa kunnan kalastusmatkailua, vähentää kalaistutusten määrää, toimia uudenlaisina oppimisympäristöinä koululaisille ja parantaa kunnan imagoa.

Vapaa-ajankalastajat muistuttavat, että haukien lisääntymisalueiden pinta-ala on pienentynyt viime vuosina ja niiden kunto on heikentynyt ihmistoiminnan myötä.

– Moni nykyisellään huonosti hauen lisääntymiseen soveltuva kosteikko voitaisiin kunnostaa merkittäväksi hauen lisääntymisalueeksi. Haukitehtaasta on hyötyä myös valumavesien puhdistamisessa ja lintujen elinympäristönä.

Haukitehtaiden perustamisessa kunnilla ja kaupungeilla on keskeinen rooli, SVK jatkaa.

– Suunnittelu voidaan käynnistää kasaamalla alueen ympäriltä toimijoita, joihin haukitehdas voisi vaikuttaa myönteisesti. Tämä ryhmittymä voi kuntavetoisesti yhdessä alueellisten kalataloustoimijoiden kanssa pohtia tehtaan perustamista ja sen rahoitusmahdollisuuksia.