MT:n kysely: Suomalaiset uskovat perussuomalaisten ajavan parhaiten lapsiperheiden asiaa

Politiikka

Suomalaisten mielestä perussuomalaiset ajaa parhaiten lapsiperheiden asiaa Suomessa, Maaseudun Tulevaisuuden kyselystä ilmenee.

1 110 vastaajan joukosta suurin ryhmä luotti lapsiperheiden asiassa perussuomalaisiin niin maaseutumaisissa kunnissa, taajaan asutuissa kunnissa kuin kaupunkimaisissakin kunnissa.

Keskusta on neljännellä sijalla SDP:n ja vasemmistoliiton jälkeen.

Pääkaupunkiseudun vastaajista suurin ryhmä puolestaan mielsi SDP:n olevan parhaiten lapsiperheiden asialla (13,75 prosenttia vastaajista) kokoomuksen tullessa toisena (10,5 %) ja perussuomalaisten kolmantena (9,5 %).

Kussakin asuinkuntaa kuvaavassa ryhmässä vaihtoehdot ”Ei mikään” tai ”Ei osaa sanoa” olivat huomattavan suuria.

MT:n kyselyn perusteella keskusta koetaan lapsiperheiden asialla suhteellisen vieraaksi puolueeksi. Maaseutumaisissa kunnissa vastaajista vain joka kymmenes arvioi keskustan ajavan puolueista parhaiten lapsellisten asioita, perussuomalaisten ollessa maaseudullakin ykkönen.

Maaseudun Tulevaisuus teetti kyselyn mielipide- ja markkinatutkimusyritys Kantar TNS Agrin avulla. Kysely tehtiin 4.–9. lokakuuta.