MT: Kansan enemmistö ei usko Suomesta tulevan hiilineutraali 2035

Ilmastopolitiikka

Alle viidesosa suomalaisista uskoo Suomen tavoittavan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden teettämä kysely.

Hallituspuolueita äänestäneistä alle kolmasosa antaa tukensa hallituksen tavoitteelle.

Suurin usko on SDP:tä äänestävillä, heistä 35 prosenttia pitää tavoitteita mahdollisina.

Perussuomalaisia äänestävistä sen sijaan neljä viidestä ei usko hallituksen ilmastotavoitteisiin.

– Uskon puute voi heijastella turhautumista hallituksen päätösten puutteeseen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen arvioi.

– Suomen tavoitteet ovat täysin realistisia. Voitaisiin vähentää enemmänkin, Ollikainen sanoo.

Asuinpaikalla ei ole uskolle juuri merkitystä.

Maaseutumaisissa kunnissa ja pääkaupunkiseudulla asuvista noin 60 prosenttia ei usko ilmastotavoitteeseen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mielestä tulos kirittää hallitusta.

Markku Ollikaisen mukaan eniten näkemyseroja on liikenteen päästöjen vähennyksessä. Sen ei uskota etenevän hallituksen tavoittelemaan tahtiin.

Kivihiilestä ja turpeesta luopumista hän pitää helpompina.