Ministeriön ennusteessa työllisyyden kasvu hidastuu arvioitua enemmän – hallituksen työllisyystoimia ei ole huomioitu, koska valmistelu on kesken

TEM: Työvoiman määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut lähinnä maahanmuuton ansiosta
Työllisyys

Työllisyyden kasvu hidastuu aiempaa arvioitua enemmän, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Ministeriön työmarkkinaennusteen mukaan nähtävissä on myös joitakin pieniä seikkoja, jotka saattavat viitata kasvun hiipumiseen edelleen tai jopa työllisyyden laskuun.

– Esimerkiksi lomautukset ovat viime kuukausina kasvaneet, työttömyysjaksoja on alkanut enemmän kuin niitä on päättynyt, nuorten työttömyyden lasku on hidastunut ja pitkäaikaistyöttömyyden lasku näyttää pysähtyneen, työmarkkinaennusteessa todetaan.

TEM ennustaa, että työllisyysaste nousee tänä vuonna 72,5 prosenttiin, ensi vuonna 73 prosenttiin ja sitä seuraavana 73,4 prosenttiin. Huomionarvoista on, että työllisyysasteen nousuun vaikuttaa myös työikäisen väestön lukumäärän supistuminen.

Työllisten määrä kasvaa ministeriön mukaan tänä vuonna vielä 25 000 hengellä, mutta ensi vuonna kasvu on enää 13 000 ja sitä seuraavana vain 7 000. 

Työttömyysasteen ministeriö odottaa laskevan 6,2 prosenttiin vuonna 2021.

Ministeriö kuitenkin uskoo, että pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien lukumäärä ei enää laske. Ylipäätään työttömien työnhakijoiden määrän kehityksen ennustetaan pysähtyvän kokonaan lähivuosiksi.

Hallituksen tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste ja julkisen talouden tasapaino vuonna 2023. Se on ilmoittanut pyrkivänsä kasvattamaan päätöksillään työllisten määrää vähintään 60 000:lla.

Nyt julkaistussa ennusteessa hallituksen kaavailemia työllisyystoimia tai niiden vaikutuksia ei ole otettu huomioon, koska toimien valmistelu on kesken.

Toimia kuitenkin tarvitaan, sillä pelkkään talouskasvuun ei voi luottaa, jos hallitus haluaa päästä tavoitteisiinsa. Talouskasvu on hidastumassa, sillä maailmantalouden näkymät ovat synkistyneet ja kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus on kasvanut.

Työmarkkinaennusteen mukaan työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun vuonna 2021. Tuolloin suuret ikäluokat alkavat siirtyä tilastoissa yli 75-vuotiaiden joukkoon ja näin ollen pois työikäisen väestön ryhmästä.

Ministeriö huomauttaa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana työvoima suomalaisilla työmarkkinoilla on kasvanut lähinnä maahanmuuton ansiosta.