Ministeri Kurvinen polkaisi liikkeelle kulttuurin jälleenrakennuksen

Kulttuuriala

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa vauhdittaa kulttuurialan jälleenrakennusta koronan jälkeen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) painottaa ministeriönsä tiedotteessa, että korona-aika on tehnyt entistä näkyvämmäksi alan merkityksen taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille.

– Siksi alan jälleenrakennus on yhteinen projektimme.

Kurvisen mukaan taide- ja kulttuuriala on saatava nousuun ja sen osaaminen ja merkittävä potentiaali käyttöön laajasti yhteiskunnassa. Keinoja löytyy muun muassa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Lisäksi Suomeen kaavaillaan kulttuurin ja luovien alojen rahastoa, jota valtio on varautunut pääomittamaan. Tulevaisuuden näkymiä pohjustetaan työryhmässä ja ministeriön tukemilla hankkeilla.

Valmistelun tueksi opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa työryhmän, jolta odotetaan ehdotuksia siitä, kuinka kulttuurin ja taiteen toimialaa voidaan vahvistaa ja tukea sen elpymistä.

Ryhmä käsittelee myös EU:n elpymis- ja sopeutumispakettiin sisältyvän kulttuurin alan rahoituksen kohdentamistarpeita, kulttuurin ja luovien alojen rahaston perustamista sekä kulttuurin ja taiteen rahoituspohjan vahvistamista seuraavalle hallituskaudelle.

Työryhmän jäsenet edustavat taiteen ja kulttuurin toimintakenttää ja aloja. Ryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Tuomo Puumala (OKM) ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Riitta Kaivosoja (OKM).

Kulttuuriväkeä ryhmässä edustavat muun muassa taideneuvoston puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen, taitelija, kulttuuriyrittäjä Sari Kaasinen, muusikko Mikko Kosonen, näyttelijä, taiteellinen johtaja Jarkko Lahti, Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja, kuvataiteilija Teemu Mäki ja tanssija Julian Owusu.

Ministeriön tuella käynnistyy myös kaksi hanketta, joilla kartoitetaan kulttuurialan tulevaisuusnäkymiä ja tuotetaan ratkaisuehdotuksia alan haasteisiin.

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat Taideyliopisto ja Kulta ry, ja niiden tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022. Kulttuurialan tulevaisuutta selvittävä työryhmä toimii hankkeiden ohjausryhmänä.