Ministeri Kosonen uudesta koulutusselvityksestä: ”Yhteiskunta on vahvempi, kun jokainen rakentaa yhteistä hyvää”

Koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) alkaa valmistella suunnitelmaa, jossa tarkastellaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta monesta eri näkökulmasta.

Suunnitelmassa otetaan huomioon sosioekonomisen aseman, alueiden, sukupuolen, maahanmuuttajataustan, etnisten ryhmien, kieliryhmien ja toimintarajoitteiden vaikutukset koulutuksen saavutettavuuteen ja työelämään siirtymiseen.

– Jokaisella ihmisellä pitää olla perhetaustasta, asuinpaikasta ja muista taustatekijöistä riippumatta mahdollisuus ponnistaa koulutuksessa niin pitkälle kuin oma innostus ja kyvyt riittävät. Kyse on yksilön oikeudesta oppimiseen, mutta myös koko yhteiskunta on vahvempi, kun saamme jokaisen kyvyt rakentamaan yhteistä hyvää, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) sanoo OKM:n tiedotteessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut ohjausryhmän ja tiedepaneelin valmistelemaan suunnitelmaa.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii professori Laura Kolbe.

Tarkoituksena on, että laadittujen suuntaviivojen pohjalta korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa esimerkiksi osaksi lakisääteisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiaan.