Millaista on tubettaja Olgamarian kesäarki? – maatilan hellepäivään kuuluu uusia eläimiä, marjanpoimintaa ja kotitöitä

Olgamaria

Millaista on hellepäivien arki maaseudulla? Mitä lampaat touhuavat kesällä? Tubettaja Olgamarian uudessa videossa seuraamaan maatilan arkipäivää ja tutustumaan tilalla asuviin pieniin eläinystäviin.

SUOMENMAA on Olgamarian tu­be­ka­na­van yh­teis­työ­kump­pa­ni. Ol­ga­ma­rian tu­be­vi­de­ot löy­tyvät Yo­u­Tu­bes­ta ni­mel­lä @ol­ga­ma­ria, ja ne ovat katsottavissa myös Suo­men­maan verkkosi­vuil­la nä­ky­vän lin­kin kaut­ta.

Uu­si tu­be­vi­deo il­mes­tyy joka toi­nen viikko. Tu­bet­ta­jaa voi seu­ra­ta myös Ins­tag­ra­mis­sa ni­mel­lä @ol­ga­ma­ri­aop.