Metsähallitus sai jatkuvan kasvatuksen tutkimuksen käyntiin – 30 vuoden työ vasta alussa

Metsätalous

Metsähallitus on on saanut kolmen 5 000 hehtaarin kokoisen jatkuvan kasvatuksen havaintoalueen käynnistysprojektin päätökseen. Käynnistymässä on varsinainen tutkimustyö, jonka seuranta-aika on 30 vuotta. Tuloksia raportoidaan viiden vuoden välein.

TUtkIMuksessa halutaan erityisesti varmistua siitä, että luontaisesti syntyvistä taimista kehittyy terveitä, laadukkaita ja tehokkaasti hiiltä sitovia puita. Myös hiilinielun, puuston määrän ja hiilivaraston kehittymistä seurataan.

– Peitteinen metsätalous on jo aiemmin ollut osa toimintaamme. Nyt saamme lisää tietoa siitä, miten laajoilla alueilla harjoitettu peitteinen metsänkasvatus vaikuttaa monimuotoisuuteen, hiilensidontaan, tuhonkestävyyteen ja metsätalouden kannattavuuteen, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kertoo tiedotteessa.

Tavoitteena on lisäksi kartuttaa käytännön kokemuksia peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla.

Havaintoalueet sijaitsevat Savukosken Tulppiossa, Suomussalmen Pirttivaarassa ja Rautavaaran Maaselässä. Havaintoalueet on jaettu käsittelyvyöhykkeisiin, joilla harjoitetaan peitteistä metsätaloutta alueille laadittujen ohjeiden mukaisesti.

Metsänkasvatuksen päämenetelminä ovat metsänhoidolliset poimintahakkuut sekä alle 0,3 hehtaarin pienaukot.

Avohakkuita tehdään vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa, kuten hyönteis- tai luonnontuhojen seurauksena. Uusien taimien odotetaan syntyvän luontaisesti ilman viljelyä.