Merkittävä osa sähköpotkulautailijoiden vammoista keskivaikeita tai vaikeita – puolet päihtyneitä ja vain murto-osa käytti kypärää

Sähköpotkulaudat

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan päivystykseen viime vuonna tulleista sähköpotkulautailijoista vajaalla puolella oli keskivaikeita tai vaikeita vammoja. Noin puolet loukkaantuneista oli päihtynyt ja vain noin kolme prosenttia heistä käytti kypärää, keskussairaala tiedottaa.

Tutkimuksessa analysoitiin 446:tta sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta potilasta. Vammoista 257 oli lieviä, 155 keskivaikeita ja 30 vaikeita. Lisäksi oli kolme hyvin vaikeaa ja yksi erittäin vaikea.

Lievät vammat olivat aivotärähdyksiä, nivelten nyrjähdyksiä ja pinnallisia haavoja. Keskivaikeat olivat enimmäkseen lievempiä murtumia ja hankalampia nivelsidevammoja.

Vaikeisiin lukeutuivat lievemmät aivoverenvuodot sekä pitkäaikaista kuntoutusta vaativat murtumat ja nivelsidevammat. Hyvin ja erittäin vaikeita vammoja olivat henkeä uhkaavat verenvuodot, kuten aivoverenvuodot.

Yli 50 loukkaantuneelle tehtiin leikkaus. Potilaista 60 tarvitsi seurantaa vuodeosastolla ja viisi teho-osastolla.

Suurin osa onnettomuuksista oli tapahtunut kesäviikonloppuina ja illalla tai yöllä.

Onnettomuuksia on yritetty vähentää rajoituksilla. Helsingissä vuokrasähköpotkulaudoilla ei pysty ajamaan viikonloppuöisin puolesta yöstä aamuviiteen. Lisäksi enimmäisnopeuksia on laskettu.

Viime vuoden alkukesästä Meilahden yhteispäivystyksessä hoidettiin puolentoista kuukauden aikavälillä lähes 150:tä sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta henkilöä ja samaan aikaan vain hieman yli 70:tä pyöräilyonnettomuudessa loukkaantunutta – eli siis puolta vähemmän, kerrotaan Helsingin yliopistollisen sairaalan viimekesäisessä tiedotteessa.

Sähköpotkulautailun turvallisuuden parantamiseksi on perustettu Helsingin kaupungin, sähköpotkulautavalmistajien ja Aalto-yliopiston yhteinen työryhmä.