Matkustusrajoitukset palautuvat muun muassa Virosta, Ruotsista ja Saksasta saapuville matkustajille

Matkustusrajoitukset

Hallitus on päättänyt, että maahantulon rajoitukset otetaan uudelleen käyttöön Suomen ja Islannin, Norjan, Ruotsin, Saksan, Slovakian ja Viron välisessä liikenteessä. Rajoitukset tulevat voimaan ensi maanantaina.

Suomeen saa tällä hetkellä matkustaa vapaasti vain maista, joissa on ollut enintään 25 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Kyseisissä maissa tämä raja on ylittynyt.

Edelleen mahdollista on päivittäinen liikenne Suomen, Ruotsin ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä. Lisäksi lokakuun alusta alkaen Suomessa voi käydä työssä Ruotsista ja Virosta ilman omaehtoista kahden viikon karanteenia tai testauksia.

Maahantulon rajoitukset ovat sisärajaliikenteessä voimassa edelleen Suomen ja monien muidenkin Euroopan maiden välillä.

Rajoitusten muutokset tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella kunkin maanantain tietojen pohjalta. Maalistaus voi muuttua aina viikoittaisen tarkastelun jälkeen.