Marin kutsuu eduskuntapuolueet keskusteluun Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen tasosta

Menojen nosto neljään prosenttiin bkt:sta edellyttää pitkäjänteistä yli vaalikausien ulottuvaa sitoutumista.
Talous

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kutsuu eduskuntapuolueet parlamentaariseen keskusteluun Suomen tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiomenojen tasosta ja tulevaisuudesta.

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen TKI-menojen osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen mukaan menojen nosto neljään prosenttiin edellyttää pitkäjänteistä, yli vaalikausien ulottuvaa sitoutumista.

Nykyisin TKI-menot ovat runsaat 2,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen ehdotti aiemmin tänään Maaseudun Tulevaisuudessa tutkimuksen rahoittamista kymmenen miljardin velkainvestoinneilla.

Hallitus painottaa, että TKI-toiminnan vahvistaminen vaatii laajasti hyväksyttyä, yhteistä näkemystä sekä kunnianhimoista ja johdonmukaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa.

–  Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. TKI-toiminta luo ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, valtioneuvosto perustelee tiedotteessa.

TKI-toiminnan merkitys korostuu, koska Suomen talouskasvu on hidastunut ja jäänyt jälkeen verrokkimaista jo kymmenen vuoden ajan. Talouskasvun näkymät ovat edelleen heikommat kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.

Kasvun kiihdyttäminen voi laajan yksimielisyyden mukaan perustua vain työn tuottavuuden nousuun, jonka perustana on työvoiman osaamisen ajantasaisuus sekä nykyistä vaikuttavampi TKI-toiminta.

TKI-toiminta on Suomessa vähentynyt. Toiminta lisääntyi vuoteen 2009 asti, jolloin se oli 3,75 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Sen jälkeen osuus bruttokansantuotteesta laski vuoteen 2015 asti, minkä jälkeen se on ollut lievässä nousussa. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on hallituksen mukaan pudonnut kärkimaiden joukosta.