Maahanmuuttokriittiset verkkokeskustelijat kehuvat toisiaan eivätkä edes yritä ymmärtää eri tavalla ajattelevia, selviää väitöskirjasta

Maahanmuuttokriittisyys

Maahanmuuttoa vastustavien keskustelijoiden argumentointi perustuu tutkija Emmi Lahden mukaan esisopimuksille ja perusteluille, joita pidetään yleisesti tiedettyinä. Samalla tavalla erimielisten ajatukset oletetaan ennalta tiedetyiksi.

– Tällöin keskustelussa ei tarvitse edes yrittää kuunnella tai huomioida erilaisia näkökulmia. Keskustelijat ovat avoimen hyökkääviä eri tavoin ajattelevia kohtaan, Lahti sanoo.

Maahanmuuttoa vastustavat keskustelijat asettuvat vahvasti kannattamaan toisiaan ja rakentavat yhteenkuuluvatta samanmielisten kanssa. 

– Argumentointia rakennetaan yhdessä niin, että eri keskustelijoiden viestit täydentävät toisiaan.

Lahti väitteli torstaina Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. ”Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa” -väitöskirjan mukaan maahanmuuttoa vastustavat keskustelijat rakentavat verkkokeskusteluissa yhteistä maailmankuvaa.

Samanmielisyys rakentuu vahvasti keskinäisen kehun, tuen ja täydentämisen kautta. Samalla keskustelijat syventävät kuilua niihin, jotka ajattelevat eri tavalla.

Väitteet ilmaistaan usein kiistattomina totuuksina, vaikkei niille useinkaan anneta lähteitä.

– Keskustelussa voidaan viitata esimerkiksi tutkimuksiin tai uutisiin, joita ei kuitenkaan tarkemmin nimetä tai joihin ei anneta linkkejä, Lahti kertoo.

Lahden mukaan verkkokeskustelua ja sen argumentteja on tärkeää analysoida, koska verkossa vallalla oleva puhetapa jää harvoin pelkästään verkkofoorumeille. Keskustelussa esitetyt ja rakennetut argumentit leviävät myös valtavirtamedian käyttöön.

– Näin ne muokkaavat käsitystä uskottavista näkemyksistä, hyväksytyistä puhetavoista ja siitä, kuka pääsee ääneen maahanmuutosta puhuttaessa, Lahti huomauttaa.