Lohia noussut kudulle Tornion- ja Simojokeen enemmän kuin viime vuosina

Simojoen lohennoususta näyttää tulevan seurantahistorian toiseksi paras
Lohikannat

Pohjanlahden lohikesä on alkanut kohtalaisen hyvin, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

Kesäkuun loppupuolella Tornion- ja Simojokeen nousi lohia kudulle enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna.

Keskiviikkoon mennessä nousulohia on havaittu Tornionjoella lähes 32 000 ja Simojoella lähes 2 400 yksilöä.

Luken mukaan Simojoelle näyttäisi tulevan hyvä lohivuosi, Tornionjoen tilanne selviää lähiaikoina.

Lohen nousurytmissä jokiin on vuosittain huomattavaa vaihtelua.

Tänä vuonna kutuvaelluksen alku oli Tornionjoella ja Simojoella lupaava, ja ensimmäiset lohet havaittiin kaikuluotausseurannoissa jo toukokuun puolivälissä.

Varhaisen alun jälkeen lohimäärät eivät ole runsastuneet Tornionjoella yhtä nopeasti kuin parhaimpina vuosina. Simojoen lohennoususta näyttää tulevan seurantahistorian toiseksi paras.

Mikäli lohennousu jatkuu loppukesällä tavanomaista vauhtia, kutulohien määrät luultavasti riittävät turvaamaan poikastuotannon, kertoo Luken erikoistutkija Atso Romakkaniemi tiedotteessa.

Romakkaniemen mukaan kudulle odotetaan tänä vuonna melko runsaasti keskikokoista, kahden merivuoden ikäistä lohta, joiden päävaellus ajoittuu kesä–heinäkuun vaihteen viikoille.

Lohen kutuvaellus Pohjanlahteen laskeviin jokiin jatkuu ainakin elokuulle asti, ja lopulliset lohimäärät selviävät vasta kesän jälkeen.

Luke kertoo, että Tornionjoella poikaspyynti päästiin aloittamaan hyvissä ajoin keväällä, eivätkä tulvat aiheuttaneet katkoksia pyyntiin.

Alustavan arvion mukaan Tornionjoesta lähti merelle yli 1,5 miljoonaa lohen vaelluspoikasta eli smolttia.

Lohien lisäksi myös taimenen poikasia vaelsi merelle ilahduttavan runsaasti. Määrät tarkentuvat myöhemmin tehtävissä tarkasteluissa.

Simojoella lohen vaelluspoikasmäärä jäi huomattavasti odotettua heikommaksi. Syitä heikkoon tulokseen selvitetään kuluvan vuoden aikana.

Suomen ammattikalastajat ovat saaneet alkukesän aikana hyviä lohisaaliita Pohjanlahdella.

Ruotsi sulki viikko sitten lohenkalastuksensa Perämerellä terminaalikalastusalueita lukuun ottamatta.

Suomessa lohikiintiö on jaettu kalastajakohtaiseksi.

Ammattikalastajat voivat asetettujen pyydysmäärä- ja aikarajoitusten puitteissa itse päättää kalastusajankohdastaan.

Seurannan mukaan Pohjanlahden kiintiöstä on kalastettu kesäkuun loppuun mennessä noin 60 prosenttia eli 15 600 lohta, kertoo Luken tutkija Tapani Pakarinen.

Tornionjoella ja sen edustan merikalastuksessa on havaittu myös huonokuntoisia ja kuolleita lohia.