Lapin piirikokous vaati reipasta aluepolitiikkaa – Pirkkalainen: ”Tarvitsemme myös omien luottamuksen palautusta aluepolitiikkaan”

Piirikokous

Myös Lapissa kokoonnuttiin lauantaina piirikokoukseen.

Rovaniemellä järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin ennen varsinaista kokousta aluepolitiikan uudesta ajasta.

Aiheesta alusti keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen, joka totesi, että keskustalla on vastuu hoitaa koko Suomen aluepolitiikkaa.

Hänen mukaansa aluepolitiikka on keskustan aatteen ruisleipää ja keskustan brändi. Viime kevään hallitusratkaisuissa keskusta nosti aluepolitiikan yhdeksi kynnyskysymykseksi.

– Totesimme, että kaikkien hallituksen päätösten on tuettava alueiden elinvoimaa ja voimavaroja, sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia.

Pirkkalainen korosti, miten hienoa on tästäkin näkökulmasta, että keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on hallituksen elinkeinoministerinä ja hyvin motivoitunut tehtävässään.

– Suomea pitää kehittää tasapainoisesti, koska se on koko Suomen ja meidän kaikkien etu.

Aluepolitiikka on puoluesihteerin mukaan paljon laajempaa, kuin yleensä ajatellaan.

– Se on myös koulutuskysymyksiä, liikennepolitiikkaa, maataloutta ja metsätaloutta. Sote-uudistuskin on aluepolitiikkaa, jotta kuntien varoja jäisi mahdollisimman paljon elinvoiman ja sivistyspalveluiden kehittämiseen, joilla on vetovoimaa. Sote-uudistus toteutetaan yhdessä maakuntauudistuksen kanssa, joka on ilmiselvää aluepolitiikkaa.

Lopuksi Pirkkalainen totesi, että tarvitsemme nyt myös omien kannattajien luottamuksen palautusta aluepolitiikkaan.

– On ilmeistä, että aluepolitiikan tarpeellisuus on saatava arkisen politiikan välineenä selväksi myös Etelä-Suomen väelle ja suurten kaupunkien sisällä.

Kokouksessa puhuivat myös kansaedustajat Markus Lohi, joka toi puheenvuorossaan esille Lapin odotuksia koko Suomen elinvoimapolitiikalle ja Mikko Kärnä, joka kävi läpi harvaan asutun maaseudun voimavaroja.

Lohi totesi aiheeseen Facebookissa, että uusi aluepolitiikka ei pohjaa vastakkainasettelulle vaan koko Suomen voimavarojen hyödyntämiselle.

Kannanotossaan kokous muistuttaa, että alueiden tasapinoinen kehitys vaatii reipasta aluepolitiikkaa, sillä Suomen kilpailukyky nojaa koko maan menestysedellytysten huomioimiseen.

Julkilausumassa huomautetaan, että pohjoiset maakunnat eivät ole riippakiviä Suomelle, vaan merkittävä kansallinen voimavara.

Valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista sijaitsee pohjoisen harvaan asutuissa

– Pohjoisen maakunnissa työikäinen väestö eläköityy ja käsillä on työvoimapula, jonka vaikutukset näkyvät raaka-aineiden jatkojalostuksen ja matkailun kasvun mahdollisuuksien heikentymisenä, kannanotossa todetaan.

Lapin keskusta nosti esiin myös kilpailun haittatekijät, jotka vaikeuttavat pohjoisen yritysten toimintaa. Niitä ovat esimerkiksi pitkät etäisyydet, tieverkon huono kunto ja alhaiset investointien vakuutusarvot.

Mallia näiden haittojen poistamiseen Lapin keskusta ottaisi Norjan aluepolitiikasta.

Piirikokous toivoo myös muun muassa verohuojennusjärjestelmän luomista harvaan asuttuihin maakuntiin ja etätyön mahdollisuuksien parantamista.

– Valtionhallinnossa on siirryttävä käytäntöön, jossa lähtökohtana on hajautettu työ ja oma työpisteen valinta, piirikokous edellyttää.

Huolta kannetaan myös alueen koulutusmahdollisuuksista.

– Toisen asteen koulutuspaikka on oltava lähellä kotikuntaa, kannanotossa painotetaan.

Piirikokous teki myös henkilövalintoja. Petteri Salmijärvi Sallasta valittiin jatkamaan piirin puheenjohtajana.

Uusiksi piirin varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Lakkala Rovaniemeltä ja Ari-Veikko Puska Savukoskelta.

Piirihallitukseen valittiin Maarit Simoska Rovaniemeltä (varalla Kaisu Huhtalo), Anitta Jaakola Ranualta (Raimo Kivilahti), Ari Takapuro Posiolta (Marja Tuomivaara), Pentti Koskenranta Kemijärveltä (Tuula Helisten), Eini Kivilompolo Sodankylästä (Tapio Hietala), Tero Luoma-aho Pelkosenniemeltä (Heikki Honkanen), Pirkko Jauhojärvi Kittilästä (Pekka Rajala), Laila Aikio Inarista (Kalle Kuhmonen), Markku Halonen Utsjoelta (Eeva Nuorgam).