Kuluttajilla ja yrityksillä vankka luottamus tulevaisuuteen

Kaupan alan luottamus vahvistui tuntuvasti
Talous

Kuluttajilla on Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin mukaan vankka luottamus omaan ja maan talouteen.

Samaa viestiä kertoi myös EK:n luottamusindikaattori, jonka mukaan erityisesti kaupan alan yritysten luottamus on noussut selvästi.

Rakentamisen luottamusindikaattori heikkeni toukokuussa hieman, mutta myös rakentamisessa näkymät ovat kuitenkin selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Sama kehitys näkyi teollisuudessa.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi toukokuussa lähes ennallaan, sekin selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla.

Vähittäiskaupan toiveikkuudelle näyttää olevan perusteita, koska Tilastokeskus kertoo, että kuluttajilla riittää luottamusta.

Viime vuoden toukokuuhun verrattuna suomalaisten kuluttajien usko omaan talouteen ja työttömyyden vähenemiseen on vahvistunut.

Kaikkiaan kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen toukokuussa ennätyksellisen hyväksi. Ajankohtaa pidettiin otollisena sekä lainanotolle, säästämisellä että kestotavaroiden ostamiselle.

Yrityspuolella alkaa näkyä merkkejä siitä, että työvoimapula alkaa rajoittaa kasvua.

Töissä olevat kuluttajat kokivat toukokuussa voimakkaammin kuin koskaan, että heitä itseään koskeva työttömyyden uhka on vähentynyt.

Kuluttajien luottamusindikaattori sai toukokuussa arvon 24,1, kun pitkän ajan keskiarvo on 12,5.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometria varten haastateltiin toukokuun alkupuolella reilut 1 100 henkilöä.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kirjoittaa kommentissaan, että Suomi seuraa luottamusluvuissa muuta maailmaa, sillä kuluttajat ovat ennätyksellisen optimistisia myös muualla euroalueella ja Yhdysvalloissa.

– Luottamuksen nousun taustalla ovat etenkin toipuvat työmarkkinat ja pikkuhiljaa paranevat palkat. Luottamusmittarit ovat onnistuneet ennakoimaan talouden tuulia varsin tarkasti – kolmen prosentin kasvu kuluvalle vuodelle ei ehkä olekaan saavuttamattomissa, Brotherus arvelee.

Yrityspuolella alkaa näkyä merkkejä siitä, että työvoimapula alkaa rajoittaa kasvua.

– Työttömyysaste onkin laskenut 8 prosenttiin, eikä rakennetyöttömyyden raja ole enää kaukana. Sen jälkeen kasvu vääjäämättä hidastuu nykyisestä menosta melkein puoleen, Brotherus ennakoi.