Korkea koulutus lisäsi äänestämisen todennäköisyyttä kuntavaaleissa

Kuntavaalit

Korkea koulutus lisäsi äänestämisen todennäköisyyttä kuntavaaleissa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus.

Tilastotiedoista ilmenee myös, että kuntavaaleissa keskimääräistä useammin ennakkoon äänestivät alimman korkea-asteen tai sitä korkeamman koulutusasteen suorittaneet äänioikeutetut.

Lähes kaikissa koulutusryhmissä äänestysaktiivisuus kasvoi iän myötä.

Kuntavaaleissa äänestäneistä 60 prosenttia äänesti ennakkoon. Yleisintä ennakkoon äänestäminen oli eläkeläisten keskuudessa.