Komission puheenjohtaja hahmottelee EU:n puolustuksen tiivistämistä – ensi vuoden alkupuoliskolla järjestetään aiheeseen keskittyvä huippukokous

Euroopan unioni

Koronapandemiasta selviytyminen ja EU:n puolustuksen tiivistäminen nousivat vahvoiksi teemoiksi EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vuotuisessa Unionin tila -puheessa.

Von der Leyen puhui painokkaasti puolustuksen kehittämisen tarpeesta. Hän näkee, että puolustusta on kehitettävä vakauden varmistamiseksi EU:n lähistöllä ja muilla alueilla.

–  Euroopan ja muun maailman välillä on kapeita salmia, myrskyäviä meriä ja pitkiä maarajoja. Juuri maantieteellisten syiden takia Euroopassa tiedetään paremmin kuin missään, että jos muualla puhjennutta kriisiä ei ratkaista ajoissa, se siirtyy omalle alueelle, von der Leyen sanoi.

Nopeasti muuttuvat uhat luovat von der Leyenin mukaan tarpeen yhteiselle puolustukselle. Von der Leyen kutsui EU:ta ainutlaatuiseksi turvallisuustoimijaksi.

–  Tulee tehtäviä, joissa Nato tai YK eivät ole läsnä, mutta EU:n tulisi olla.

Puolustuksen tiivistämiseksi von der Leyen ehdottaa tilannetiedon nykyistä parempaa jakamista EU-maiden välillä. Tiedustelutiedon jakamiseksi EU voisi harkita yhteisen tilannetietokeskuksen perustamista.

Von der Leyenin mukaan EU:n tulisi myös pohtia puolustusjärjestelmien yhteentoimivuutta ja vahvistaa kyberuhkiin vastaamista.

Ensi vuoden alkupuoliskolla Ranskan EU-puheenjohtajakaudella on määrä järjestää puolustukseen keskittyvä EU-huippukokous, jossa EU-maiden johtajat pääsevät keskustelemaan lisää puolustuskysymyksistä.

Unionin tila -puhetta pidetään vuoden tärkeimpänä EU-puheena.

Puheensa alkupuolella von der Leyen keskittyi koronapandemiaan liittyviin kysymyksiin. Hän luetteli liudan EU:n onnistumisia kriisin ratkomisessa ja sai suosionosoituksia puhetta Strasbourgin täysistunnossa kuunnelleilta europarlamentaarikoilta.

Suurta itsekritiikkiä pandemiatoimista ei kuitenkaan kuultu, vaikka matkan varrella EU:ssa on kipuiltu esimerkiksi vapaan liikkuvuuden suhteen, kun pandemian leviämisen ehkäisemiseksi jäsenmaat sulkivat rajojaan, eikä koordinointi aina toiminut parhaalla mahdollisella tavalla.

Von der Leyen sanoi, että koronarokotuksia on jatkettava maailmanlaajuisesti.

–  Meidän on kaikin voimin pyrittävä estämään rokottamattomien pandemia, von der Leyen sanoi.

EU-komissio aikoo lahjoittaa 200 miljoonaa koronarokotetta lisää köyhemmille maille. Se on jo aiemmin sitoutunut lahjoittamaan 250 miljoonaa koronarokotetta.

Puheessaan von der Leyen korosti myös tuleviin pandemioihin varautumisen tärkeyttä.