Keskustapoliitikot hehkuttavat perhevapaauudistusta: "Perheiden toiveet ja keskustan tavoitteet toteutuvat"

Perhevapaauudistus

Keskustan eturivin poliitikot kiittelevät vuolaasti sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) esittelemää mallia perhevapaauudistukseksi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kirjoittaa Twitterissä olevansa uudistukseen todella tyytyväinen.

Saarikko muistuttaa, että uudistuksessa vahvistetaan isien hoivavastuuta vahvistetaan ilman, että äitien käytettävissä olevia vapaita leikataan. Myös joustoja lisätään ja kotihoidontuki säilyy.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kalli iloitsee kannanotossaan uudistuksen etenemisestä.

Kalli muistuttaa, että pienten lasten vanhemmat ovat toivoneet lukuisissa tutkimuksissa ansiosidonnaisten perhevapaiden keston pidentämistä, vapaiden käytön joustavoittamista ja kotihoidon tuen säilyttämistä.

– Hallituksen perhevapaauudistus vastaa nyt näihin kaikkiin perheiden toiveisiin, Kalli kiittelee kannanotossaan.

Kalli huomauttaa, että keskusta vaati hallitusneuvotteluissa, että kotihoidon tuki säilytetään nykymuotoisena ja että äitien käytettävissä olevia ansiosidonnaisia perhevapaita ei vähennetä. Nämä tavoitteet kirjattiin myös hallitusohjelmaan.

– Perhevapaauudistuksen tavoitteena onkin hoivan tasa-arvon ja isien hoivavastuun kasvattaminen isille kohdennettuja etuuksia parantamalla, ei äitien vapaita leikkaamalla tai kotihoidon tukioikeutta heikentämällä.

Kalli kiittelee keskustan puheenjohtajaa Annika Saarikkoa siitä, että keskusta kaatoi viime vaalikaudella perhevapaauudistuksen, joka olisi tarkoittanut leikkausta perheiltä.

– Nyt hallituksella on mahdollisuus ja tahtoa tehdä keskustan tavoitteiden mukainen, perheiden asemaa aidosti parantava perhevapaauudistus.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna-Leena Mattila iloitsee perheiden toiveiden mukaisen perhevapaauudistuksen etenemisestä.

Mattilan mukaan uudistus kannustaa isiä pitämään nykyistä enemmän perhevapaita ja korostaa vanhempien ja lapsen yhteisen ajan merkitystä.

– Isien käytettävissä olevien ansiosidonnaisten perhevapaiden lisääminen lyhentämättä äitien käytettävissä olevia vapaita on prikulleen keskustan hallitusneuvotteluissa vaatiman ja puolueen perhepaketissa esittelemän tavoitteen mukainen parannus perheiden etuuksiin.

Mattila muistuttaa, että perheiden runsaasti käyttämän kotihoidon tuen puolustaminen on jäänyt viime vuosina keskustan vastuulle.

– Kuten puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko on todennut, keskustaa äänestäessä voi olla varma, että kotihoidon tukea puolustetaan myös jatkossa. Kotihoidon tukea ei leikata tässäkään perhevapaauudistuksessa.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kertoo keskustan olevan erittäin tyytyväinen perhevapaauudistukseen. Ratkaisu on Honkosen mukaan edistyksellinen, perhelähtöinen ja isien asemaa vahvistava.

– Perhevapaauudistuksen siirtäminen tämän hallituksen hoidettavaksi osoittautui perheiden parhaaksi, Honkonen kiittelee kannanotossaan.

Honkonen muistuttaa, että perhevapaiden käytöstä päätetään jatkossakin kotona.

– Tämä periaate ei viime vaalikaudella kokoomukselle kelvannut, mutta nyt lähtökohta on oikea. Perheiden näkökulma voitti, Honkonen iloitsee.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi muistuttaa, että lisäämällä perhevapaisiin joustoja, mahdollistetaan perheille vapaiden pitäminen perheen omista tarpeista lähtien.

– Uudistuksella tavoitellaan perhevapaiden tasaisempaa jakoa, mikä tarkoittaisi sitä, että isät käyttäisivät oikeuttaan perhevapaisiin nykyistä enemmän. Itse perhevapaalla olevana olen havainnut nykymallin kehittämistarpeet myös käytännössä, Kemppi kertoo.

Kempin mukaan perhevapaauudistus ei ole työllisyysteko, vaan uudistuksen tekeminen lasten ja perheiden tarpeista lähtien on ollut keskustalle arvovalinta.

– Viime kaudella uudistus kaatui kokoomuksen ja keskustan ristiriitaan kotihoidon tuesta ja kustannuksista. Nykyinen hallitus asettaa lapset ja perheet maksimaalisen voitontavoittelun edelle ja uskoo, että se tuo myös työhön tuottavuutta ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia, Kemppi lisää.

Kansanedustaja Pasi Kivisaari huomauttaa, että uudistusta on vatuloitu lähes sote-uudistuksen verran. Nyt tämä lehti on kääntymässä.

– Tämä on voitto perheille. Erityisesti se palauttaa isyyden arvostuksen ja kunnioituksen, Kivisaari toteaa.

Kivisaaren mukaan isät ovat olleet perhekeskusteluissa matkustajan asemassa.

– Nyt tähän on puututtu. Isyys on äitiyden ohella tasavertainen. Isät voivat jatkossa seistä tukevasti lapsen rinnalla – ja tämä heille uudistuksen kautta suodaan.

Kivisaari haluaa myös muistuttaa, että perhevapaauudistuksessa lähdetään elämän realismin kunnioittamisesta.

– On tietysti selvää, että suurimman rakkauden hurman vallitessa, harva pohtii hallituksen perhevapaauudistusta. Niin ei tarvitse tehdäkään. Oleellisinta on ajatus, että hyvin siinä käy, Kivisaari toteaa.