Keskustan Saarikko kehuu sote-sopua: Lompakon paksuus, työ tai postinumero ei saa ratkaista hoitoon pääsyä

Saarikon mukaan keskustalle ”hyvinvointialueet” ovat yhä ”maakuntia”.
Sote

Hallituksen ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi on keskustan pitkän aikavälin tavoitteiden mukainen, näkee puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko.

– Sote on keskustalle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisäävä uudistus. Uudistuksen tavoite on turvata suomalaisilla yhdenvertaiset ja toimivat arjen peruspalvelut koko Suomessa, Saarikko linjasi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen tiede- ja kulttuuriministerinä toimiva Saarikko perusteli jättiuudistuksen tarvetta sillä, että nykyiset sote-palvelut ovat varsin epätasa-arvoiset.

– Osa meistä saa hoitoa rahalla tai työpaikan kautta, toiset taas joutuvat jonottamaan pitkiä aikoja terveyskeskuksiin. Ihmisiä myös pompotellaan luukulta toiselle, kun vastuu palveluista on hajallaan. Tämä koskee myös sosiaalipuolen palveluita.

Saarikon mukaan nykyjärjestelmä ei ole tehokas veronmaksajien kannalta, eikä sen avulla pystytä edistämään kansalaisten terveyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

Keskustajohtaja uskoo, että ilman uudistusta palvelut jatkaisivat rapautumistaan ja kansalaisten välinen eriarvoisuus repeäisi entisestään.

Saarikko muistutti, että vuosi vuodelta paisuvat sairaanhoitopiirien kustannukset pakottavat kunnat tinkimään peruskoulutuksesta päiväkodeista, liikunnasta ja kulttuurista.

– Siksi vanha meno on tullut tiensä päähän. Alueiden välinen eriarvoisuus on ihmisten välistä eriarvoisuutta – siksi siihen on puututtava.

Hallituksen mallissa panostetaan Saarikon mukaan etenkin niihin, jotka tarvitsevat palveluita kaikkein eniten.

– Tälle hallitukselle on oleellista, että lompakon paksuus, työssäolo tai postinumero ei saa ratkaista hoitoon pääsyä.

Saarikko kokeekin, että ratkaisu noudattelee pitkälti keskustan kotikunta-maakuntamallia.

Rahoitusta suunnataankin jatkossa tarpeen mukaan niille alueille, joissa sairastavuus on korkeampaa, väestö ikääntyneempää ja työllisyys heikompaa.

Erityisesti Saarikon mieltä lämmittää se, että hallituksen sote-ratkaisu on kansanvaltainen.

– Jos oman alueen sote-palvelut eivät toimi, ihmisille pitää olla selvää, kuka niistä on vastuusta, ja miten niihin voi vaikuttaa. Jatkossa valitaan suoralla kansanvaalilla maakuntien päätöksentekijät.

Saarikosta paras tae turvata maakuntien itsehallinnollisuus olisi säätää niille oikeus verotukseen – kuitenkin niin, ettei kokonaisveroaste nouse.

– Keskustalle nämä ovat jatkossakin maakuntia, Saarikko sanoi viitaten hallituksen lanseeraamaan ”hyvinvointialue”-termiin.

Soteuudistuksessa ei ole kyse vain palveluiden tarvitsijoista, vaan myös palveluiden parissa työskentelevistä, Saarikko muistutti.

Hän näkee, ettei hoito- ja hoiva-alan sekä sosiaalipalveluiden ammattilaiset läheisineen tarvitsevat vihdoin varmuuden tulevaisuudesta.

– Teemme kaikkemme, että tälle vellomiselle tulee nyt piste ja alan ammattilaiset pääsevät entistä paremmin keskittymään työhönsä.

Saarikon mukaan hallituksen sote-ratkaisu ei ole täydellinen, mutta se on ”ratkaisuhakuisesti sovittu kokonaisuus, joka vastaa arjen tarpeita, hallituksen poliittisia kantoja ja perustuslain reunaehtoja”.

– Onko tämä uudistus välttämätön? On, Saarikko painotti.