Keskustan Peräpohjolan piiri: Poikkeusaikojen rajanylitys turvattava Pohjoismaiden välillä

Keskusta

Suomen, Ruotsin ja Norjan vastaisten raja-alueiden vapaa liikkuvuus myös poikkeusaikoina on turvattava jatkossa paremmin, vaatii Keskustan Peräpohjolan piiri kannanotossaan.

Piirin mukaan esimerkiksi Tornionlaakson neuvosto voisi Suomen, Ruotsin ja Norjan rajakuntien yhteistyöelimenä antaa tulevaisuudessa esitykset poikkeusolojen rajanylitysten turvaamiseksi. 

Piirin mukaan koronakriisi on ajanut Euroopan maat uudenlaiseen tilanteeseen, kun rajojen sulkeminen on tullut jälleen ajankohtaiseksi.

– Pohjoismainen yhteistyö passivapauksineen on ollut esimerkkinä EU:lle kansojen välisestä yhteisymmärryksestä ja vapaasta liikkuvuudesta. Pakolaiskriisi nosti keskustelun vapaasta liikkuvuudesta uudestaan tapetille. Koronakriisi palautti Suomen, Ruotsin ja Norjan väliselle rajalle rajavalvonnan ja käytännössä raja suljettiin vuonna 2020, kannanotossa sanotaan.

Piirin mukaan koronakriisin aiheuttama rajojen sulkeminen on vaikeuttanut monien ihmisten työmatkoja, pakottanut ihmisiä valitsemaan työpaikan ja kotona asumisen välillä sekä hankaloittanut eri puolilla rajaa asuvien sukulaisten ja ystävien tapaamista.

– Koronakriisi on tuntunut myös itärajalla, mutta Venäjän suuntaan Suomella ei ole niin pitkiä perinteitä helposta rajanylityksestä ja rajanylittämiseen on tarvittu joka tapauksessa rajamuodollisuudet sekä passit ja viisumit, keskustapiiri muistuttaa.

Keskustan Peräpohjolan piirin mukaan vastaisuudessa on kyettävä varmistamaan, että rajaseudun ihmisten liikkuminen, työssäkäynti ja perhesuhteet eivät kärsi kohtuuttomasti mahdollisten pandemioiden vuoksi.

– Alueiden on pystyttävä itse vaikuttamaan rajaliikennettä koskeviin päätöksiin. Raja-alueseudun asukkaiden hallittu liikkuminen on varmistettava, vaikka raja muulta liikenteeltä suljettaisiin, kannanotossa vaaditaan.

Suomen, Ruotsin ja Norjan on keskustapiirin mielestä myös syytä tiivistää yhteistyötä entisestään sitten, kun korona aikanaan hellittää ja ihmisten liikkuminen vapautuu.

Piiri huomauttaa, että korona-aika on muuttanut työtapoja maailmanlaajuisesti ja tehdyt elvytystoimet ovat tuoneet kasvua maailmantalouteen. 

– Maiden on tarpeen teettää yhdessä selvitys siitä, miten yhteistyötä voidaan tiivistää ja laajentaa jatkossa ja, miten raja-alueet voisivat paikallisesti vaikuttaa enemmän poikkeusaikojen rajanylitysten toimivuuteen asukkailleen. 

Juttua korjattu klo: 11:07. Otsikossa ja leipätekstissä käytetty termi ”rajankäynti” on muutettu ”rajanylitykseksi”.