Keskustan Hoskonen tyrmää EU:n sosiaalisen ilmastorahaston – "järjestyksessään toinen Euroopan unionin tukipaketti"

Euroopan unioni

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen on jättänyt eduskunnan talousvaliokunnalle eriävän mielipiteen EU:n sosiaaliseen ilmastorahastoon liittyen.

Sosiaalinen ilmastorahasto on komission luonnostelema ehdotus rahastosta, jolla autettaisiin niitä ihmisiä, jotka joutuvat taloudellisiin ongelmiin, kun Euroopan siirtymä kohti ilmastoa suojelevia ratkaisuja kasvattaa esimerkiksi energialaskuja.

Hoskonen syyttää, että kyseessä on ”järjestyksessään toinen Euroopan unionin tukipaketti”.

– Tuota ensimmäistä tukipakettia, jota elvytyspaketiksi yleisesti kutsutaan, vietiin läpi vakuuttamalla sen olevan kertaluonteinen. Tämä ensimmäinen elvytyspaketti rikkoi EU:n suuren periaatteen, joka kieltää toisten jäsenvaltioiden avustamisen vaikeaan rahoitusasemaan joutuessaan. Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava omista talousvastuistaan, edustaja kirjoittaa eriävässä mielipiteessään.

Hoskonen muistuttaa, että EU:n omat säännöt eivät salli tällaisia paketteja. Ensimmäisen paketin kohdalla vakuutettiin sen kertaluonteisuutta, mutta jo nyt on tulossa tähän verrattava esitys.

– Tällä toisella tukipaketilla siirretään Suomen kansallista toimivaltaa EU-komissiolle, joka saa oikeuden delegoiduilla asetuksilla yhä enemmän puuttua Suomen itsenäisen päätösvallan piiriin kuuluviin asioihin.

– Talousvaliokunta on eri EU-asioita koskevien lausuntojen yhteydessä korostanut koko ajan Suomelle kasvavien taloudellisten vastuiden aiheuttamaa riskiä, joka lisää Suomen taloudellisia vastuita ja velkaa etukäteen vaikeasti arvioitavalla tavalla, Hoskonen esittää huolensa.

Hoskonen varoittaa myös, että nyt on menossa velkaantuminen parhaan nousukauden aikana, mitä hän pitää täysin kestämättömänä taloudenpitona.

– Lähes huomiotta on jäänyt mahdollisuus Suomen luottoluokituksen heikkenemisestä, mikä johtaisi valtionvelan välittömään koron nousuun ja budjettileikkauksiin.

– Tämän johdosta katson, että nyt käsittelyssä oleva toinen EU:n tukipaketti tulee eduskunnan valiokuntakäsittelyn aikana hylätä edellä mainituilla perusteilla. Pelkkä kriittinen suhtautuminen johtaa vääjäämättä paketin läpimenoon EU:ssa, mikä olisi Suomelle erittäin vahingollista, Hoskonen päättää.