Keskustan Hilkka Kemppi: Stoppi toisen asteen koulutuksen keskittämiselle

Koulutus

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi on huolissaan toisen asteen koulutuksen keskittämisestä.

Kemppi toteaa tiedotteessaan, että Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) tuore raportti osoittaa alueellisen saavutettavuuden olevan nuorten koulunkäynnin kannalta avainasemassa.

ETLA:n julkaisun mukaan lukiokoulutuksen alueellisen saatavuuden heikentäminen vaikuttaa ennen kaikkea nuorten koulutusalavalintaan.

Ammatillisen koulutuksen tarjonnan supistamisella voi taas olla merkitystä myös sekä toisen asteen tutkinnon suorittamistodennäköisyyteen että valmistumiseen käytettyyn aikaan. 

– Koulutuksen keskittämiselle tulee tehdä stoppi.  Lukioiden osalta on tärkeä muistaa, että pienissä kunnissa yläaste ja lukio toimivat usein yhdessä, jolloin samat opettajat opettavat molemmissa. Lukiolla on näin laajempi merkitys alueen koulutustarjonnalle, eikä tätä voida jättää huomioimatta.

Kemppi huomauttaa, että eduskunnan sivistysvaliokunta on esittänyt, että saavutettavuuskriteeri tulee sisällyttää osaksi lukion rahoitusjärjestelmää.

– Pienten lukioiden lisän sijaan tulisi ottaa käyttöön saavutettavuuslisä, jolla turvataan lukiokoulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus Kemppi toteaa.

Kempin mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä vahvistetaan kansanopistojen, valmentavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen roolia.

– Monimuotoisemmat tavat oppivelvollisuuden suorittamiseen tarjoavat nuorille vaihtoehtoja ja sitä myöden mahdollisuuksia oman mielekkään koulutuspolun löytämiselle.

Keskustaedustaja näkee, että tekniikan alan koulutuksen saatavuuden heikkenemisen yhteys koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen on selvä.

– Siksi tekniikan alan koulutuksen turvaamiseen koko Suomessa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tällä on myös kauaskantoisempia seurauksia niin tekniikan alan työpaikkojen sijoittumiseen ja sitä myöten alueiden elinvoimaan.