Keskustan Eeva Kalli: Perhevapaauudistusta kiirehdittävä hallitusohjelman mukaisesti –  ”Huoli pitkiä perhevapaita pitävistä äideistä on liioiteltu”

”Lapsilisäjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena olisi perusteltua hakea puolueiden kesken yhteinen näkemys”
Perhevapaauudistus

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kalli kiirehtii perhevapaiden uudistamista.

Työn ja perheen yhteensovittaminen on Kallin mukaan tärkeimpiä ratkaistavia asioita nykyistä lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisessa.

– Keskustan tavoite on joustavasti tukea erilaisten perheiden arkea ja hyvinvointia. Uudistus on tehtävä nimenomaan perheiden tarpeista käsin.

– Tasa-arvon kannalta tärkeää on lisätä isien perhevapaiden käyttöä. Pienten lasten vanhemmille on mielestämme luotava nykyistä enemmän mahdollisuuksia osa-aikatyöhön työn ja perheen tasapainon parantamiseksi, Kalli sanoi Keskustan ensimmäisessä pop up -perhekahvilassa Porissa tänään perjantaina.

Julkisuudessa on ollut tällä viikolla esillä kotihoidontuen leikkaaminen osana hallituksen työllisyystoimenpiteitä.

Eeva Kalli muistuttaa, että hallitusohjelmassa on sovittu kotihoidontuen jatkuvan nykymuotoisena.

– Huoli pitkiä perhevapaita pitävistä äideistä on liioiteltu, koska tutkimusten mukaan työsuhteessa olevat äidit palaavat töihin ennen toisen lapsen syntymää, vaikka olisivat voineet jatkaa kotihoidontuella.

Kotihoidontuki on tärkeä etuus perheille, koska nykyinen vanhempainvapaa päättyy lapsen ollessa alle vuoden ikäinen.

Keskusta haluaa kallin mukaan tukea pitkään perhevapailla olevien työllistymistä kehittämällä heille räätälöityjä työllisyyspalveluita.

– Keskusta katsoo, että perheillä on myös tulevaisuudessa oltava aito valinnanmahdollisuus niin kotihoidon, varhaiskasvatuksen kuin muiden hoitomuotojen välillä.

– Katsomme myös, että kotihoidontukea tulisi voida tulevaisuudessa maksaa myös suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle. Tämä on hallitusohjelmassa sovittu selvitettäväksi, kansanedustaja muistuttaa.

Eeva Kallin mielestä lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentaminen edellyttää myös etenkin pienituloisimpien perheiden toimeentulon parantamista ja arjessa jaksamisen helpottamista.

– Lapsiperheköyhyys on maamme vakavimpia ongelmia. Vuoden alussa korotimme pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja lapsilisiä, jotka toivottavasti osaltaan helpottavat pienituloisimpien perheiden tilannetta. Tällä oikeudenmukaisella linjalla on jatkettava.

Yhtenä ratkaisuna keskusta on esittänyt, että syntyvyyden vähenemisestä koituvat ”säästöt” lapsilisiin pidettäisiin järjestelmän sisällä ja kohdistettaisiin lyhentämättöminä lapsilisien nostoon.

Näin voitaisiin Kallin mukaan auttaa paremmin esimerkiksi yksinhuoltajia ja monilapsisia perheitä, joilla on aivan liian pienet tulot turvalliseen arkeen.

– Lapsilisäjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena olisi perusteltua hakea puolueiden kesken yhteinen näkemys yli hallitus-oppositiorajan, koska lapsissa on Suomen tulevaisuus.

Yksi ratkaisu voisi olla palvelusetelin tarjoaminen vauvaperheen vanhemmille.

Kansanedustaja Eeva Kalli

Myös perheiden arjessa jaksamiseen tarvitaan Kallin mukaan lisää apua.

Matalan kynnyksen palveluja on lisättävä ennen muuta ulottamalla perhekeskustoiminta nopeasti koko Suomeen. Myös kotiin vietäviä palveluja on parannettava.

– Yksi ratkaisu voisi olla palvelusetelin tarjoaminen vauvaperheen vanhemmille. Sillä saisi arjen apua vaikkapa siivoukseen tai lastenhoitoon. Myös hankaliin asioihin, kuten parisuhdeongelmiin ja erotilanteisiin, olisi pystyttävä tarjoamaan perheille nykyistä paremmin tukea.

Kansanedustaja on huolissaan uutisista, joiden mukaan Satakunnassa on todettu tuhkarokkoa rokottamattomalla lapsella. Vastaavia tapauksia on ollut aiemmin esimerkiksi Pohjanmaalla.

– Tuhkarokko tai muu tarttuva tauti ei ole leikin asia. Vetoan vakavasti vanhempiin niin Satakunnassa kuin kautta Suomen, että he kantavat vastuunsa ja rokottavat omat lapsensa.

– Maassamme on kansainvälisestikin poikkeuksellisen hyvä ja kattava rokotusohjelma, jota noudattamalla pystyy suojelemaan paitsi omia myös kaikkien kanssaihmisten lapsia, Eeva Kalli sanoi perjantaina Porissa.