Kansanedustajat tiukkaavat hallitukselta turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta – "Viime kädessä voi olla kyse ihmisten hengestä"

Kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on pääministeripuolue keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi
Turvapaikanhakijat

Eri puolueista koostuva kansanedustajien joukko on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta.

Kansanedustajat kertovat saaneensa vakavia yhteydenottoja asiassa syyskuun 2016 jälkeen, kun ulkomaalaislakiin oltiin tehty useita tiukennuksia koskien turvapaikka-asioissa tehtäviä valituksia sekä oikeusavun saatavuutta turvapaikkakäsittelyssä.

Lisäksi Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamassa ja maaliskuussa julkaistussa tutkimuksessa todettiin merkittävää tiukentumista Maahanmuuttoviraston linjassa verrattaessa vuosia 2015 ja 2017.

Tätä tiukentumista ei tutkimuksen mukaan voida kytkeä mihinkään selkeään lainmuutokseen, joten sen uskotaan tapahtuneen ilman selkeää lakiperustaa.

– Asia on vakava ja tilanteet voivat olla hyvinkin akuutteja. Siksi on tärkeää selvittää, miten hallitus aikoo varmistaa oikeusturvan toteutumisen, toteaa kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk).

Kansanedustajien mukaan Suomella on ollut vahva maine oikeusvaltiokysymyksissä.

Nyt vaarana kuitenkin heidän mukaansa on, että oikeusturvakysymyksiä, joissa viime kädessä voi olla kyse ihmisten hengestä, ei hoidetakaan asiallisesti.

– Ihmisoikeusryhmä on seurannut asiaa ja ilmaissut jo aiemmin huolensa. Nyt onkin tärkeää saada vastauksia, miten asiassa aiotaan edetä, painottaa eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja Eva Biaudet (r).

Aloitteen allekirjoittajat toteavat, että Suomi on sitoutunut noudattamaan lukuisia kansainvälisen ja EU-tason sopimuksia, joissa määrätään turvapaikkahakemusten asianmukaisesta käsittelystä ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta.

Kansanedustajien mielestä sivistysvaltion ei missään olosuhteissa pidä laistaa näistä velvoitteista.

– Erityinen vastuumme koskee haavoittuvassa asemassa olevia ja alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Näiden ryhmien tunnistaminen ja auttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi yksi kysymyksistämme kuuluu, miten oikeusministeriö aikoo varmistaa, että erityisen haavoittuvassa asemassa oleville turvapaikanhakijoille tarjotaan asianmukainen neuvonta, tuki ja oikeusapu, korostaa kansanedustaja Pilvi Torsti (sd).

Kirjallinen kysymys sisältää useita kysymyksiä Suomen turvapaikkapolitiikkaan liittyen.

Kansanedustajat kysyvät muun muassa oikeusministeriön elokuussa 2017 ilmoittaman turvapaikanhakijoiden oikeusapua koskevan selvityksen perään.