KAKS tutki: Kaksi kolmesta suomalaisesta luottaa Marinin hallituksen kykyihin – hallituksen hajoamiseen ja oppositioon ei uskota

Hallituspolitiikka

Suomalaisista lähes kaksi kolmesta eli 62 prosenttia ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maan asioita on erittäin tai melko hyvä. Vain vajaa viidennes eli 19 prosenttia epäilee maan hallituksen kyvykkyyttä, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) teettämästä kyselystä.

Luottamus pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen kykyihin on suurempi kuin Antti Rinteen (sd.) tai Juha Sipilän (kesk.) hallituksiin vastaavana ajankohtana.

Hallituspuolueiden kannattajista enemmän kuin neljä viidestä eli 85 prosenttia ja opposition kannattajista lähes kolmannes eli 30 prosenttia arvioi hallituksen kyvyn hyväksi.

Puoluekannan mukaan vakuuttuneimpia hallituksen onnistumisesta ovat SDP:n (93 %) ja vasemmistoliiton (92 %) ja vihreiden (91 %) tukijat.

Keskustan tukijoista kaksi kolmesta eli 67 prosenttia arvioi hallituksen kyvyn hoitaa maan asioita hyväksi. Keskustalaiset olivat vastauksissaan muiden hallituspuolueiden kannattajia kriittisempiä: hallituksen asioidenhoitokyvyn arvioi erittäin hyväksi vain 12 prosenttia, kun vastaava lukema muilla oli 43–52 prosenttia.

Vain reilu neljännes eli 27 prosenttia uskoo opposition kyvyn tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle erittäin tai melko hyväksi.

Yli kolmannes eli 37 prosenttia epäilee opposition kyvykkyyttä. Nyt opposition kykyihin luottaa yli neljännes, kun neljä vuotta sitten näin teki noin viidennes.

Oppositiopuolueiden kannattajien enemmistö eli 56 prosenttia otaksuu opposition kyvyn tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle vähintään melko hyväksi.

Perussuomalaisten kannattajista kaksi kolmesta eli 65 prosenttia ja kokoomuksen kannattajista vähän yli puolet eli 52 prosenttia uskoo opposition kykyihin.

Enemmistö eli 60 prosenttia suomalaisista torjuu ajatuksen, että maan nykyinen hallitus hajoaisi ennen seuraavia tavanomaisia eduskuntavaaleja.

Noin neljännes eli 23 prosenttia arvioi hallituksen hajoavan ennen aikojaan. Usko hallituksen toimintakykyyn on lisääntynyt tälläkin mittarilla.

Neljä viidestä eli 82 prosenttia hallituspuolueiden kannattajista luottaa siihen, että hallitus on toimintakykyinen vuoteen 2023 saakka. Oppositiossa etenkin perussuomalaisten tukijat uskovat tai toivovat, että hallitus hajoaa ennen vuotta 2023.

Alle kolmannes eli 31 prosenttia arvioi, että päätökset parantuisivat, jos oppositiopuolueet tai osa niistä olisi mukana hallituksessa. Lähes joka toinen eli 46 prosenttia tyrmää ajatuksen. Usko oppositiopuolueiden kykyihin tarjota apuja maan hallitukselle on vähentynyt viime vuoden kesästä.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Gallup Kanavalla 30.5.–4.6.2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 001.

Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.