IL:n tiedot: Hallituksessa sopu oppivelvollisuuden laajentamisesta ja työttömien patistelusta – kunnille koronarahaa

Budjettiriihi

Budjettiriiheen kokoontunut hallitus lyö lukkoon oppivelvollisuusiän nostamisen, kertovat Iltalehden lähteet.

Uudistukselle on saatu laskettua työllisyyttä kohentava vaikutus. Oletuksena on, että toisen asteen tutkinnon suorittavat löytävät itselleen työpaikan vähemmin koulutettuja todennäköisemmin.

Varhaiskasvatusmaksuja ollaan puolestaan keventämässä.

Työllisyysväännöissään hallitus on IL:n tietojen mukaan päätymässä luomaan yksilöllisen työnhaun mallin, jolla työttömiä patistellaan hakemaan töitä.

Työnhakupakko tarkoittaisi velvollisuutta hakea 0–4 työpaikkaa tarkastelujaksolla. TE-toimiston virkailija arvioisi yksilöllisesti, mikä on kunkin työttömän kohdalla realistinen hakupakko.

Myös työttömien palveluita rukataan. Hallitus aikoo lähteiden mukaan palkata uusia TE-toimistoihin työntekijöitä 50 miljoonalla eurolla.

Sen sijaan ikääntyvien työntekijöiden eläkeputkeen hallitus ei ole nyt kajoamassa.

Asiaa ollaan siirtämässä työmarkkinajärjestöjen pöytään.

Myöskään paikallisen sopiminen ei IL:n tietojen mukaan ole nytkähtämässä eteenpäin.

Koronakurimuksessa kärvistelevät kunnat ovat saamassa suuremman osuuden yritysten maksamasta tuloverosta eli yhteisöverosta.

Lisäksi tiedossa on erillinen koronavaltionapu.

Rahaa on tulossa myös sairaanhoitopiireille.