Hallitus linjasi: Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita

Matkailu

Kotimaassa voi matkailla tästä päivästä alkaen, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita, hallitus tiedottaa.

Matkailijoiden ja matkailualan yritysten on hallituksen mukaan kuitenkin tärkeää sitoutua toimiin, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.

Kotimaanmatkailun avaaminen on järkevä päätös, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo.

– Matkailusta vastaavana ministerinä koen tärkeäksi saada Suomen matkailun ja talouden taas käyntiin, tietenkin turvallisuus edellä, hän sanoo tiedotteessa.

– On selvää, että matkailusektori on kärsinyt koronasta ja tilannetta voidaan helpottaa kotimaanmatkailun avulla. Koska tauti ei vielä ole ohi, vetoan sekä matkailijoihin että matkailuyrittäjiin siinä, että teemme kaikki osamme turvallisen matkailun puolesta, hän lisää.

Kotimaanmatkailun avaamisen ei ennakoida nykytilanteessa lisäävän merkittävästi epidemian leviämistä eikä aiheuttavan terveydenhuollon ylikuormittumista. Hallituksen mukaan tilanteen nopeisiin alueellisiin muutoksiin ja paikallisen riskitason nousuihin on kuitenkin varauduttava.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ohjeet turvalliseen kotimaanmatkailun käynnistämiseen Suomessa. Ne astuvat voimaan välittömästi.

Matkailuyritykset ja matkailijat ovat vastuussa ohjeistuksen noudattamisesta ja soveltamisesta omaan toimintaansa.

Ohjeessa todetaan, että kaikkea matkustamista on tärkeä välttää sairaana.

Oireiden ilmaantuessa tulee olla välittömästi yhteydessä oleskelupaikkakunnan terveydenhuoltoon. Riskiryhmään kuuluvien on hyvä keskustella matkustamisesta hoitavan lääkärinsä kanssa.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää ja käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia matkan aikana. Matkailuyritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota siivoukseen sekä huolehtia riittävästä varautumisesta ja henkilökuntansa kouluttamisesta.

Jos matkailuyrityksessä todetaan koronavirustartunta, vastaa tartunnanjäljitystyöstä sen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri, jonka alueella matkailija oleskelee tai matkailuyritys sijaitsee.