Hallitus ehdottaa sähköautojen hankintatuen ja henkilöautojen muuntotukien jatkamista joulukuun ajan

Sähköautot

Hallitus antoi eduskunnalle torstaina 7. lokakuuta 2021 lakiesityksen, jolla sähköautojen hankintatukea ja henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tukea jatkettaisiin kuukaudella eli vuoden loppuun saakka. Tällä hetkellä lakia sovelletaan hankinta- ja muuntotukeen, jota on haettu viimeistään 30. marraskuuta 2021.

Hallituksen tavoitteena on mahdollistaa hankintatuen ja muuntotuen hakeminen kotitalouksille myös joulukuun 2021 aikana. Hankintatuen ja muuntotuen avulla ajoneuvokantaa uudistetaan nykyistä vähäpäästöisemmäksi, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Tukien rahoitus käsiteltäisiin vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion yhteydessä.

Määräaikainen hankintatukilaki tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Määrärahaa henkilöautojen hankinta- ja muuntotukiin on budjetoitu yhteensä 24 miljoonaa euroa vuosille 2018–2021. Määrärahasta oli 13. suuskuuta 2021 mennessä käyttämättä noin 13 miljoonaa euroa.

Uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada 2000 euroa valtion hankintatukea. Muuntotuki on 1000 euroa, kun bensiini- tai dieselkäyttöinen henkilöauto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa, kun auto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan joulukuun 1. päivä ja se on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan toista hallituksen esitystä, jolla jatkettaisiin nykyisiä hankinta- ja konversiotukia. Lakihankkeessa valmistellaan myös uusia tukia eli sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatukea ja sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausunnoilla 10. lokakuuta 2021 asti ja se on tarkoitus käsitellä vuoden 2022 täydentävän talousarvion yhteydessä loppuvuonna 2021.