Hallitus ajasti koronarajoitusten purkua – lomalaisen on hyvä muistaa nämä muutokset

Koronarajoitukset

Maan hallitus on ajastanut koronarajoituksiin helpotuksia, joita tulee voimaan pitkin kesää. Suomenmaa kokosi kesäsuunnitelmien helpottamiseksi koosteen kesän aikana tulossa olevista muutoksista.

Kokoontuminen ja yleisötilaisuudet

– Yli 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä 31.7. asti. Ulkotilaisuuksissa, joissa on useita katsomolohkoja tai rajattavissa olevia alueita, on mahdollista järjestää yli 500 henkilön tilaisuuksia 1.7. lähtien.

– Enintään 50 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet ovat sallittuja. Yli 50 ja enintään 500 henkilön yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin.

– 1.8. alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa, jos epidemiatilanne kehittyy suotuisasti. Myös tällöin turvallisuus pitää varmistaa. Aluehallintoviranomaiset tekevät asiasta päätökset heinäkuun aikana.

– Yleisiksi kokouksiksi ja yleisötilaisuuksiksi ei lasketa esimerkiksi samanaikaista oleskelua julkisilla paikoilla tai asiointia kauppakeskuksessa.

Ravintolat ja kahvilat

– Maanantaista 22.6. lukien sallittu aukioloaika on ollut kello 04-02 ja sallittu anniskeluaika kello 09-01.

– Asiakkaita saa ottaa sisälle ravintolaan 12.7. saakka enimmillään kolme neljäsosaa ravintolan asiakaspaikoista. Myös buffet-pöydät on sallittuja.

– Ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja sekä asiakasmääriä koskevat rajoitukset päättyvät kokonaan 13.7. lukien.

– Asiakkaita ja henkilökuntaa suojaavia rajoituksia jää vielä voimaan. Kaikilla asiakkailla pitää olla 13.7. lukienkin edelleen oma istumapaikka.

Matkustaminen

– Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

– Sisärajavalvonta on poistunut jo 15.6. Suomen ja Norjan väliseltä maarajalta sekä Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä lentoliikenteestä ja säännöllisestä lauttaliikenteestä ja huvialusliikenteestä.

– Jos epidemiatilanne sallii, sisärajavalvonnasta voitaisiin luopua 13. heinäkuuta alkaen Saksan, Italian, Itävallan, Kreikan, Sveitsin, Slovakian, Slovenian, Unkarin, Liechtensteinin, Kroatian ja Irlannin osalta.

– Ulkorajoilla rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat 14.7. saakka. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämätön liikenne.

– Omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville. Karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta tai Liettuasta.

– Hallitus tekee arvion kokonaistilanteesta 10.7. mennessä.

Lähde: Valtioneuvosto