Eva: Suomessa Euroopan lyhin työviikko, työurat keskitasoa pidempiä

Työelämä

Kokoaikaista työtä tekevän suomalaisen todellinen työviikko on EU-maiden lyhin, noin 38,5 tuntia, ilmenee Elinkeinoelämän Valtuuskunnan Evan selvityksestä.

Määrä on kolme tuntia vähemmän kuin Saksassa ja vajaa tunti vähemmän kuin Ruotsissa.

Lyhyt työaika haittaa Evan mielestä Suomen kilpailukykyä esimerkiksi teollisuudessa, jota kiinnostavat ensisijaisesti kokoaikaiset työntekijät.

Osa-aikaisten lyhyt työaika haittaa puolestaan palvelualoja, joissa on paljon osa-aikatyöltä.

Suomessa työaikaa lyhentävät muita EU-maita enemmän lomat, arkivapaat ja muut poissaolot, Eva huomauttaa.

Työurat ovat Suomessa eurooppalaista keskitasoa pitempiä, keskimäärin hieman yli 37 vuotta.

Sen sijaan muihin Pohjoismaihin ja keskeisiin kilpailijamaihimme verrattuna Suomen työurat ovat lyhyempiä.

STTK:n mukaan työaikojen vertailu ei kerro työn tehokkuudesta tai tuottavuudesta.

STTK:n pääekonomistin Ralf Sundin mielestä Suomen työajoissa ei ole mitään hälyttävää keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna.

Järjestön mielestä työaikojen kategorinen pidentäminen ei toisi helpotusta Suomen talous- tai työllisyystilanteeseen.
– Esimerkiksi työttömyys ainakin lyhyellä aikavälillä vain syvenisi, jos työaikaa pidennettäisiin. Päivä pitenisi heillä, joilla on nytkin työtä eikä uusia työpaikkoja syntyisi, Sund arvioi.

Työaikojen pituuden sijaan STTK:n mielestä pitäisi keskustella nykyistä enemmän työaikajoustoista, joita tarvitsevat sekä yritykset että työntekijät.
– Työura sisältää vaiheita, jolloin työaikajoustoja tarvitaan. Joustoja on etsittävä yhteisymmärryksessä työnantajan ja työntekijän kesken paikallisen sopimisen pelisääntöjä noudattaen.