EU ja Britannia aikovat pistää lisää puita uuniin vauhdittaakseen tulevan suhteen neuvotteluja

Johtajat arvioivat nihkeästi edistyneiden neuvottelujen tilaa.
EU

Johtajat arvioivat nihkeästi edistyneiden neuvottelujen tilaa.

Euroopan unioni ja Britannia ovat todenneet yhdessä, että neuvottelut uudesta suhteesta kaipaavat uutta vauhtia. Yhteisessä lausunnossaan EU ja Britannia tukevat neuvottelujen tehostamista heinäkuussa niin, että pystyttäisiin luomaan olosuhteet sovun saavuttamiselle vielä tämän vuoden aikana.

Sovun perusperiaatteista osapuolet toivovat löytävänsä ymmärryksen mahdollisuuksien mukaan pian.

EU:n ja Britannian johtajat arvioivat tulevan suhteen neuvottelujen tilaa tänään videohuipputapaamisessa. Tapaamiseen osallistuivat Britannian pääministeri Boris Johnson sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja parlamentin puheenjohtaja David Sassoli.

Johtajien keskusteluista ei etukäteen odotettu suurta läpimurtoa nihkeästi edistyneisiin neuvotteluihin.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa, joten viime kuukausina on neuvoteltu siitä, miten kaupankäynti ja muut suhteet järjestetään jatkossa. Aikaa neuvotteluille on varsin vähän: Brexitin jälkeinen siirtymäkausi päättyy vuoden lopussa, ja Britannia on ilmoittanut, ettei se hae lisäaikaa siirtymäkaudelle.

Jos sopimusta uudesta suhteesta ei ole saavutettu vuoden loppuun mennessä, kaupankäyntiin on luvassa merkittäviä hidasteita, sillä EU siirtyisi käymään Britannian kanssa kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.

Siirtymäkautta seuraava aika on monin tavoin sumun peitossa. Britannian hallitus pyrki hieman hälventämään yritysten huolia viime viikolla, kun se ilmoitti, ettei EU:n alueelta tuleville tuotteille tule täysiä rajatarkastuksia heti ensi vuoden alussa.

Sen sijaan Britannia aikoo ottaa käyttöön rajatarkastukset asteittain siirtymäkauden päätyttyä.

Rajamuodollisuudet ovat merkittävä osa alueiden välistä kaupankäyntiä. EU:n sisämarkkinoilla kaupankäynnin esteet on poistettu, joten esimerkiksi tavarat ja palvelut saavat liikkua vapaasti.

Tulevan suhteen neuvotteluissa on taitettu peistä muun muassa kalastusoikeuksista ja siitä, miten taataan tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Britannia haluaa jättää taakseen kaikenlaisen EU-sääntelyn, mutta EU:n mielestä tasainen kilpailu edellyttää sitoutumista osaan EU:n säännöistä.

Tapaamisen jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michel kommentoi Twitterissä, etteivät EU-maiden johtajat koskaan hyväksyisi sopimusta, joka olisi unionin etujen vastainen.

Yhteisessä lausunnossa ei otettu suoraan kantaa yhteenkään vaikeaan asiakysymykseen. Siinä kuitenkin korostetaan, että kumpikin osapuoli on aikeissa ahkeroida sen eteen, että uusi suhde olisi kaikkien kansalaisten edun mukainen.

Edellinen eli neljäs neuvottelukierros päättyi kesäkuun alkupuolella. Neuvottelupöytään palataan kuun vaihteessa, ja kierroksia on aikataulutettu jo alkusyksyyn asti.

Huipputapaamisessa osapuolet myös vahvistivat sitoumuksen Britannian EU-erosopimuksen toimeenpanosta, joka on edelleen kesken. Erosopimuksessa on sovittu muun muassa Pohjois-Irlannin rajaa koskevasta järjestelystä.

Pohjois-Irlannin raja oli yksi vaikeimmista kysymyksistä eroa edeltäneissä neuvotteluissa.

Britannia ja EU ovat sopineet mekanismista, jolla varmistettaisiin, ettei Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalle tarvita rajatarkastuksia. Britannian on sopimuksen mukaan perittävä EU:n tullit sellaisilta tuotteilta, jotka saattavat päätyä EU:n markkinoille. Pohjois-Irlannissa noudatettaisiin tiettyjä EU:n sisämarkkinoiden sääntöjä.