Etlan tutkimus: Sosiaaliset ihmiset päätyvät todennäköisemmin töihin julkiselle puolelle, järjestelmälliset yksityiselle

Tutkimuksen mukaan sosiaalisuus myös kasvattaa todennäköisyyttä sille, että työurasta julkisella puolella tulee pitkä.
Työelämä

Persoonallisuus ja luonteenpiirteet vaikuttavat siihen, päätyykö ihminen työskentelemään julkiselle vai yksityiselle sektorille, käy ilmi tuoreesta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan sosiaaliset ja ulospäin suuntautuneet henkilöt päätyvät todennäköisemmin työskentelemään julkiselle puolelle, kun taas järjestelmälliset ja oppimishaluiset sijoittuvat yksityisen työnantajan palvelukseen.

–  Tutkimuksemme osoittaa, että persoonallisuuden piirteet eivät ainoastaan määritä ammatinvalintaa ja yrittäjäksi ryhtymistä vaan persoonallisuus vaikuttaa myös siihen, päätyykö yksilö työskentelemään julkisella vai yksityisellä sektorilla, Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij sanoo tiedotteessa.

Maczulskij ja Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Jutta Viinikainen tarkastelevat tutkimuksessaan kahdeksan eri luonteenpiirteen yhteyttä ihmisen valintaan työskennellä joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Tutkimuksessa on hyödynnetty kattavaa suomalaista kyselyaineistoa persoonallisuuden piirteistä, jotka on yhdistetty rekisteritietoihin henkilön työmarkkina-asemasta.

Eri luonteenpiirteiden yhteys eri sektoreille sijoittumiseen riippuu tutkimuksen mukaan osin myös sukupuolesta.

Miehillä järjestelmällisyys luonteenpiirteenä vähentää todennäköisyyttä sijoittua julkiselle sektorille selvästi enemmän kuin naisilla. Ekstrovertit miehet taas sijoittuvat yhtä ekstroverttejä naisia todennäköisemmin julkisen alan töihin.

Tutkimuksessa ei suoraan kartoitettu mekanismeja, jotka voisivat selittää persoonallisuuden ja työpaikkasektorin välistä yhteyttä.

–  Sosiaalisuuden havaitaan kuitenkin olevan positiivisessa yhteydessä erityisesti julkisen sektorin palkkoihin. Tämä voi heijastella hyvää vastaavuutta sosiaalisuuden ja työssä suoriutumisen välillä, Maczulskij sanoo tiedotteessa.

Sosiaalisuus myös kasvattaa pitkän uran todennäköisyyttä julkisella puolella.