Epäiltyjen henkirikosten ja niiden yritysten määrä kasvoi alkuvuonna merkittävästi

Rikollisuus

Poliisin tietoon tulleiden epäiltyjen henkirikosten ja niiden yritysten määrä kasvoi merkittävästi tammi–kesäkuun aikana, ilmenee Poliisihallituksen tilastoista.

Sekä epäiltyjä henkirikoksia että henkirikoksen yrityksiä tuli poliisin tietoon runsaat 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Epäiltyjen törkeiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 18 prosenttia vuoden takaisesta.

Poliisin tiedotteen mukaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää kehitystä huolestuttavana.

Alkuvuoden aikana kirjattiin 51 epäiltyä henkirikosta. Tietoon tuli 15 tapausta enemmän kuin vuosi sitten.

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen Poliisihallituksesta arvioi STT:lle, että vakavien väkivaltarikosten lisääntymiselle on luultavasti useampia selittäviä tekijöitä. Hänen mukaansa osa väkivaltarikosten määrän kasvusta liittyy huumausainerikollisuuteen.

–  Eri puolilla maata on ollut kevään ja alkukesän aikana havaintoja, että väkivaltainen velanperintä on lisääntynyt, Kilpeläinen sanoo.

Hänen mukaansa huumeiden saatavuus on pysynyt alkuvuonna melko normaalilla tasolla koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta.

Tavaraliikenne on jatkunut, ja sen mukana myös huumeita on kulkeutunut Suomeen.

Kaikkiaan epäiltyjä väkivaltarikoksia tuli poliisin tietoon kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Etenkin yleisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt vähenivät selvästi edellisvuodesta.

Tietoon tuli aiempaa vähemmän myös epäiltyjä seksuaalirikoksia ja lapsiin kohdistuvia rikoksia. Poliisi kuitenkin sanoo tämän johtuvan ainakin osin siitä, että osa rikoksista jäi kevään poikkeusolojen aikana ilmoittamatta viranomaisille. Kilpeläisen mukaan on vielä vaikea arvioida, miten paljon kyseisiä rikoksia jäi ilmoittamatta. Hän uskoo, että muutoksia voi tapahtua, kun koulut alkavat ja lapset palaavat harrastustoiminnan piiriin.

–  Siellä on huolehtivia aikuisia, joiden kautta perinteisesti näitä tietoja tulee meille, Kilpeläinen sanoo.

Epäiltyjä huumausainerikoksia tuli alkuvuonna poliisin tietoon lähes 40 prosenttia vuoden takaista enemmän. Myös epäiltyjä omaisuusrikoksia kuten ryöstöjä ja varkauksia tuli ilmi selvästi viimevuotista enemmän.

Kotihälytystehtävien määrä kasvoi niin ikään selvästi, noin 30 prosenttia.

Poliisiylijohtaja Kolehmaisen mukaan koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet heijastuvat tilastoihin, mutta eivät välttämättä selitä koko muutosta.

Kokonaisuudessaan poliisin tietoon tuli tammi–kesäkuussa noin 173  000 epäiltyä rikoslakirikosta. Määrä on yli 15  000 rikosta suurempi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Luvuissa ei ole mukana liikennerikoksia.