Suomalaisten tietämys ilmastonmuutoksesta vaihtelee – vihreillä paras tietotaso, myös kokoomus menestyi hyvin

Tutkimuksen mukaan miehistä yli puolet ja naisista alle puolet oli hyvin perillä ilmastoasioista. Parasta tietämys oli alle 50-vuotiailla.
Ilmastonmuutos

Suomalaisia yhdistää huoli ilmastonmuutoksesta, vaikka tietämys siitä vaihtelee. Keskimäärin suomalaisten tietotaso ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista on kuitenkin hyvä, selviää Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? -hankkeen kyselytutkimuksesta.

Enemmistö kyselyyn vastanneista arvioi, että lisääntynyt hiilidioksidi ilmakehässä aiheuttaa ilmastonmuutosta. Lisääntynyt hiilidioksidipitoisuus osattiin myös liittää fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Sen sijaan suomalaisten perustiedoissa ilmastoasioista on puutteita. Tutkimuksen mukaan vain noin puolet suomalaisista tietää, etteivät sademetsien hakkuut ja otsonikato ole ilmastonmuutoksen pääasiallisia syitä.

Lisäksi kierrättäminen arvioitiin hyvin usein parhaimmaksi tavaksi omien päästöjen vähennyksessä. Tosiasiassa kierrättämisen vaikutus on päästöjen kannalta varsin pieni.

Kyselyn tietotasokysymyksissä vihreiden kannattajat saivat eniten oikeita vastauksia. Myös kokoomuksen kannattajat menestyivät hyvin. Tutkimuksen mukaan hyvää menestystä selittää vihreiden ja kokoomuksen kannattajien korkea koulutustaso.

Tutkimuksen mukaan miehillä on naisia parempi tietämys ilmastoasioista. Miehistä 57 prosentilla ja naisista 42 prosentilla oli hyvät tai kiitettävät tiedot ilmastoon liittyvistä asioista. Paras ilmastotietämys on alle 50-vuotiailla.

Suomalaisten motivaatiota ilmastotoimiin vahvistavat inhimilliset tekijät, kuten esimerkiksi omat lapset sekä taloudelliset tekijät.

– Motivaatiota heikentää käsitys suomalaisten tekojen vähäisestä merkityksestä. Lisäksi erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat siihen, millaisia valmiuksia kansalaisilla on ilmastotekoihin, toteaa tutkija Tommi Lehtonen tiedotteessa.

Kyselyyn vastasi helmi-maaliskuussa yli 4  000 suomalaista. Tutkimuksen teettivät muiden muassa maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.


Oikaisu: e2 Tutkimus oikaisi raporttiaan jälkikäteen, ja juttua sekä otsikkoa on muokattu e2:n oikaisun perusteella 2.12. klo 18.05. Jätetty pois kappaleet, joissa esitettiin väite, että ”ilmastonmuutos johtuisi ainoastaan pääosin ihmisen toiminnasta”.