Eva: Suomalaiset suhtautuvat itänaapuriin yhä kriittisemmin – asenne korostuu etenkin nuoressa ikäpolvessa

Venäjä

Suomalaiset suhtautuvat Venäjään yhä kriittisemmin, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) arvo- ja asennetutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suomalaisista 34 prosenttia suhtautuu Venäjään myönteisesti ja 45 prosenttia kielteisesti. Vielä vuonna 2012 63 prosenttia suhtautui maahan myönteisesti ja 19 prosenttia kielteisesti.

Kielteisen suhtautumisen kerrotaan olevan sitä suurempaa, mitä nuorempi vastaaja on. Venäjä-myönteisin ikäluokka on 65-vuotiaat.

Lähes 60 prosenttia suomalaisista näkee Venäjän olevan sotilaallinen uhka.

43 prosenttia katsoo, ettei kauppasuhteita maahan pidä heikentää talouteen liittymättömien ongelmien vuoksi. 32 prosenttia oli toista mieltä.

Tutkimus perustuu yli 2000 ihmisen maalis-huhtikuussa antamiin vastauksiin. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Tulosten virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.