Ehdotettu uusi malli Suomeen matkustamisesta korona-aikana nielisi liikaa terveydenhoidon resursseja, katsovat lausunnonantajat

Matkustaminen

Hallituksen esittämät uudet säännöt Suomeen matkustamisesta ovat saaneet kriittistä palautetta lausunnonantajilta.

Korona-ajan matkailuun tarkoitettua esitysluonnosta pidetään monimutkaisena ja keskeneräisenä ja rajanylityspaikkojen pelätään nielevän liikaa terveydenhuollon resursseja.

Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) sanoo ymmärtävänsä järjestämiseen liittyvän kritiikin.

Lain tarkoituksena ei kuitenkaan hänen mukaansa olisi, että kaikki Suomeen riskimaista saapuvat testataan.

Suomen sisärajavalvonnan on määrä korvautua testaukseen ja karanteeneihin perustuvalla maahantulomallilla.

Maanantaina oli viimeinen lausunnonantamispäivä.

Korkean riskin maaksi luokiteltaisiin maa, jossa viimeisten kahden viikon aikana väestöön suhteutettu tautitapausten ilmaantuvuus on vähintään kaksinkertainen Suomeen verrattuna ja tartuttavien osuuden voidaan arvioida väestössä olevan vähintään yksi tuhannesta.