Suomen edellytyksiä osallistua kansainväliseen toimintaan halutaan vahvistaa – taustalla Afganistanin evakuointioperaation kokemukset

Kansainvälinen toiminta

Ulkoministeriön asettama työryhmä ehdottaa muutoksia lakiin, joka koskee kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä.

Asiaa käsitellyt työryhmä asetettiin viime syksynä, kun Afganistanin evakuointioperaation yhteydessä oli huomattu nykyistä lainsäädäntöä koskevia haasteita.

Voimassa oleva laki esimerkiksi edellyttää ulkopuolista avunpyyntöä, mutta Afganistanissa tehtäviin kuului myös suomalaisten avustaminen.

Periaatteessa lakia pystyttiin soveltamaan sen perusteluihin nojaavan tulkinnan perusteella, mutta lakia haluttiin kuitenkin nyt täsmentää koskemaan myös tällaisia tilanteita.

–  Eli sellainen tilanne, että ei ole ulkopuolelta tulevaa pyyntöä, vaan se tarve esimerkiksi pankkivankitilanteessa tai evakuointitilanteessa tulee Suomen omasta tarpeesta pelastaa kansalaisia, kertoo oikeuspäällikkö Kaija Suvanto ulkoministeriöstä.

Päätöksentekoprosessi avun lähettämisestä Afganistaniin kesti viime kesänä useamman päivän, ja monet kokivat sen tilanteeseen nähden liian hitaaksi. Nyt nopeampaa kiiremenettelyä koskevia pykäliä ehdotetaankin väljennettäviksi.

Jatkossa kiiremenettelyä ei olisi rajattu enää vain Pohjoismaita, EU:ta tai EU:n jäsenvaltioita koskevaksi, vaan tämä maantieteellinen rajaus poistettaisiin kokonaan.

Lisäksi sotilaallisia voimakeinoja koskevissa tapauksissa ei edellytyksenä olisi enää joko valtion alueen turvallisuus tai välittömästi uhkaava terrori-isku, vaan myös laajemmin ihmiselämän henkeä tai terveyttä uhkaava teko.

Oikeuspäällikkö Suvanto kertoo, että työryhmä keskusteli paljon myös Venäjän hyökkäyksen myötä muuttuneesta tilanteesta ja uudenlaisista uhista.

–  Kun niitä tilanteita tai uhkia, joita joudutaan kohtaamaan, ei pysty aina etukäteen arvioimaan, niin meillä olisi kuitenkin mahdollisimman laajasti luotu lainsäädännössä virnaomaisille tarvittavat toimivaltuudet ja luotu päätöksentekomekanismeja, joiden avulla niihin uhkiin pystyttäisiin vastaamaan, hän sanoi.

Työryhmän mietintöön voi antaa lausunnon lausuntopalvelu.fi:ssä 8. heinäkuuta asti.