Yhtyy, ei yhdy – mitä jäi käteen puoluekokouksesta?

Puheenvuoro

Lappeenrannan Kisahallilla oli viikonloppuna todellisen urheilujuhlan tuntu. Keskustan puoluekokous oli täynnä suuria voittoja ja kirveleviä tappioita. Keskustaopiskelijat juhlivat menestystä saadessaan aloitteita läpi, mutta suurimpiin tavoitteisiin on vielä matkaa. 

Nuorkeskustalle yksi teema nousi ylitse muiden. Puheissa, kylteissä ja tempauksissa vaadittiin vastikkeetonta, aitoa perustuloa. Siitä on jo puoluekokouksen linja vuodelta 2018, mutta se ei ole näkynyt politiikassa.

Vastikkeettomuus tulee tuskin olemaan jatkossakaan puoluejohdon tähtäimessä, ainakaan lähitulevaisuudessa. Monien vanhempien kokousedustajien asenne tuntui olevan, että vastikkeettomuus on nuorison idealismia, joka ei sovi reaalitalouteen.

Tärkeintä politiikassa ei ole kuitenkaan päämäärä vaan suunta, joten työ yhdenvertaisen, kannustavan ja selkeän sosiaaliturvan eteen jatkuu.

Keskustaopiskelijat esitti useita aloitteita. Opiskelijoiden mielenterveyden edistäminen selvästi puhutteli kokousyleisöä, sillä vaatimus opintopsykologien palveluista kaikkiin korkeakouluihin hyväksyttiin kirkkaasti.

Myös ammattikorkeakoulujen resurssien turvaaminen ja yhdenvertainen asema yliopistojen kanssa sai suuren suosion. Keskustassa onkin perinteisesti arvostettu ammattikorkeakoulutusta.

Puoluekokous ei varauksetta lämmennyt opiskelijoille merkittäville uudistuksille ruokakuntakohtaisuuden poistamiseksi opiskelijoiden asumistuesta ja äänestyspisteistä kampuksille. Tavoitteita kannatettiin, mutta niitä haluttiin edistää eri keinoilla.

Lisäksi puoluekokous yhtyi osittain aloitteisiin, joissa ehdotettiin keskustan sisäistä presidenttiehdokkaan esivaalia, keskustan TikTokin perustamista sekä puoluekokousaloitteiden vaikuttavuuden systemaattista seurantaa. Sitovia päätöksiä puolueen prosesseista tai viestinnästä ei kuitenkaan haluttu tehdä tässä vaiheessa.

Puoluekokous ei yhtynyt aloitteisiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen poistamisesta, vammaisasiavaltuutetun viran perustamisesta sekä keskustan jäsenten suorasta aloiteoikeudesta puoluekokoukseen.

Päätöstä lukukausimaksujen säilyttämisestä perusteltiin koulutuksen lisätuloilla sekä sillä, että stipendijärjestelmä mahdollistaa myös köyhempien opiskelijoiden pääsyn Suomeen. Näiden toimivuus tulee kuitenkin varmistaa ja huolehtia siitä, että ulkomaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus myös rakentaa elämää Suomessa opintojen jälkeen.

Vammaisasiavaltuutetun viran perustamisen sijaan puoluekokous halusi vahvistaa olemassaolevien yhdenvertaisuus- ja lapsiasiainvaltuutettujen resursseja ja yhteistyötä. 

Aloitteista päättämisen lisäksi puheenjohtajistolle annettiin luottamus jatkaa tehtävissään. Keskustaopiskelijoiden puolesta toivotan heille onnea työhönsä. Nostakaa nuorten ääni kuuluviin ja pitäkää sivistyksen lippu korkealla!

Venla Luttinen Kirjoittaja on keskustaopiskelijoiden liittohallituksen jäsen.