Perheiden, perusturvan, yrittäjyyden ja aluepolitiikan budjetti

Keskustalle tärkeää budjettiriihessä oli parantaa suomalaisten arkea ja lisätä ihmisten luottamusta tulevaisuuteen.

Monella lapsiperheellä on arjessa tiukkaa.

Nostamme yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä ja helpotamme opiskelevien vanhempien toimeentuloa. Korotamme pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoja. Työtä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi on päättäväisesti jatkettava myös tästä eteenpäin.

Myös monella eläkeläisellä on tiukkaa. Korotamme pienimpiä eläkkeitä. Myös veronalennukset kohdistamme pieni- ja keskituloisille suomalaisille. Isotuloisten solidaarisuusveroa jatketaan.

Sivistys on aina ollut Keskustalle tärkeä arvo. Kiinnitin viime viikon linjapuheessani huomiota koulujen arkeen. Liian moni opettaja on jaksamisensa rajoilla ja liian monessa koulussa on rauhatonta.

Tuemme nyt opettajien jaksamista, parannamme koulurauhaa ja autamme lapsia nimenomaan koulutien ensimmäisissä vuosissa. Päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään. Jokaiselle lapselle taataan mahdollisuus harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Talouden näkymät ovat epävarmat. Nyt tärkeintä on pitää huolta yrittäjyyden edellytyksistä. Työpaikat syntyvät myös tulevaisuudessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kautta Suomen.

Sanoin linjapuheessani, että ensimmäisiä työllistäviä ratkaisuja on tultava ulos jo tästä budjettiriihestä. Nyt päätimme 25 toimenpiteen kokonaisuudesta.

Hallituksen ensi kevään kehysriihessä on tehtävä lisää ratkaisuja. Keskusta odottaa järjestöjen työryhmiltä tuloksia. Paikallista sopimisessa on päästävä eteenpäin.

Työllisyystavoitteesta, 60 000 ihmisen työllistymisestä, on pidettävä kiinni. Keskustan tärkein tehtävä tässä hallituksessa on järkevästä taloudenpidosta ja talouden tasapainosta huolehtiminen.

Suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kannustamme lisäämällä Business Finlandin rahoitusta, mahdollistamalla tuplapoistojen tekemisen laite- ja koneinvestoinneista ja takaamalla valtion toimesta yritysten lainoja aiempaa suuremmalla osuudella.

Helpotamme myös maakuntien pulaa osaavista ammattilaisista. Lisäämme opettajia ammatilliseen koulutukseen sekä vahvistamme korkeakoulujen perusrahoitusta koko maassa.

Minulle on ollut henkilökohtaisestikin tärkeää, että myös aluepolitiikka näkyy budjetissa. Suomi saa erilaistua, mutta eriarvoistua se ei saa. Elämisen edellytysten – niiden turvallisen arjen perusteiden – pitää olla mahdollisimman tasa-arvoisia kautta maan.

Teiden, ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen tulee lisää rahaa. Poliisien määrää kentällä lisätään. Kotimaisen maa- ja metsätalouden kannattavuutta parannetaan samalla, kun luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta. Tätä on keskustalainen periaate viljelemisestä ja varjelemisesta käytännössä.

Ilahtunut olen siitä, että vihdoin budjetissa toden teolla tunnistetaan niin sanottujen seutukaupunkien merkitys paitsi suomalaiselle teollisuudelle myös koko maan elinvoimaisuudelle.

Yksi tällainen kaupunki on Savonlinna, joka on viime vuosina kokenut isoja menetyksiä. Nyt vahvistamme Savonlinnan tulevaisuuden näkymiä 150 uudella koulutuksen aloituspaikalla. Päätimme myös Parikkalan uuden kansainvälisen rajanylityspaikan avaamisesta.

Tässä hallituksessa on viisi erilaista puoluetta. Emme ole suinkaan kaikesta samaa mieltä.

Meitä kuitenkin yhdistää päämäärä sellaisen Suomen rakentamisesta, jossa mahdollisimman monella on työtä, jossa jokainen suomalainen ja koko maa pidetään mukana ja jossa ihmisten arjessa on enemmän toivoa kuin epätoivoa. Tämä päämäärä on ohjannut myös budjetin tekoa.

Me Keskustan johto, ministerit ja kansanedustajat olemme loppuviikon aikana ja ensi viikolla liikkeellä eri puolilla Suomea. Tule kuulemaan tarkemmin budjetin asioista, antamaan palautetta ja kertomaan arjen huolista ja tulevaisuuden toiveista.

Niihin vastaamisesta politiikassa on kyse.

Katri Kulmuni Kirjoittaja on keskustan puheenjohtaja ja keskustan toisen kauden kansanedustaja Torniosta. Syksyllä 2019 hän toimi elinkeinoministerinä ja joulukuusta 2019 kesäkuuhun 2020 valtiovarainministerinä.