Miten kuntasi kuuntelee nuoria?

Puheenvuoro

Kuntavaalit käydään vuoden päästä, ja käynnissä on kiivas pohdinta siitä, miten nuoria saataisiin äänestämään ja ehdolle.

Ei ole riittävää, että nuorista kiinnostutaan vain vaalien alla. Tärkeämpää on se, miten kunnat huomioivat nuoret ja nuorten mielipiteet vaalien välillä.

Kun puhutaan nuorten vaikutusmahdollisuuksista kunnissa, ovat nuorisovaltuustot siinä keskeisessä roolissa. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava nuorisovaltuusto ja sillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kaikissa päätöksenteon vaiheissa.

Lautakunnat ja kunnanvaltuustot ovat tärkeitä vaikuttamisen paikkoja, ja yhä useampi kunta on nimennyt nuorten edustajat myös kunnanhallitukseen. Numeroiden valossa nuorisovaltuustojen tilanne onkin hyvä, mutta aidot vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat.

Kuunteleminen edellyttää vuoropuhelua. Ei ole riittävää, että lautakunnassa nuoren eteen lätkäistään pino asiakirjoja ja kysytään, mitä nuoret ovat niistä mieltä. Nuorten osallisuus vaatii tukea.

Tuki ei ole vain nuorisotoimen vastuulla, vaan jokainen viranhaltija ja kuntapäättäjä voi omalta osaltaan sitä edistää. Positiiviset kokemukset ja usko omiin kykyihin kannustavat nuorta aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Nuorten mielipide muistetaan usein kysyä kouluihin liittyvissä asioissa, mutta yhtä lailla kaavoitusta ja terveyspalveluja koskevat päätökset vaikuttavat nuoriin.

Osallisuutta kehitettäessä on hyvä muistaa, että nuoret ovat hyvin heterogeeninen joukko eikä yksi osallistumisen tapa sovi kaikille.

Nuorisovaltuustojen rinnalle on tärkeä nostaa muita vaikuttamisen tapoja, joita kannattaa rohkeasti pohtia yhdessä nuorten kanssa. Mahdollisuus tukea nuorten ideoiden toteuttamista esimerkiksi osallistavan budjetoinnin keinoin on yleistyvä tapa jo useassa kunnassa

Viime kuntavaaleissa 18–25 -vuotiaista nuorista vain 35 prosenttia äänesti. Edustuksellisen demokratian kohtalon kysymys on, miten nuoret kokevat poliittisen järjestelmämme omakseen.

Nuorisovaltuusto on yksi konkreettinen tapa oppia päätöksentekoa ja saada oma ääni kuuluviin. Se on myös tärkeä osa demokratiakasvatusta.

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttava pitkälle tulevaisuuteen. Otetaan nuoret mukaan tämän tulevaisuuden rakentamiseen panostamalla entistä vahvemmin nuorten mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa.

 

Siiri Mertakorpi Kirjoittaja on keskustanuorten liittohallituksen jäsen, joka on työskennellyt nuorisovaltuustojen ja nuorten osallisuuden parissa.