Keskusta on löytämässä korkeakoulupolitiikkaan linjansa

Puheenvuoro

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi maanantaina 10. tammikuuta 2022 korkeakoulujen koulutusvastuiden laajentumisesta. Yhdeksän ammattikorkeakoulua ja kuusi yliopistoa ympäri Suomen saavat uusia oikeuksia järjestää tiettyihin tutkintoihin johtavaa koulutusta.  

Runsas koulutusvastuiden laajentuminen on yksi lähihistorian merkittävimmistä teoista panostaa korkeakoulutuksen saavutettavuuteen koko Suomessa. 

Kurvisen ilmoittamat linjaukset ovat osa keskustan laajempaa korkeakoulupoliittista linjaa, joka on muotoutunut erityisesti nykyisen hallituskauden aikana tiedeministerin salkun kautta. 

Ilahduttavaa on ollut huomata, että nykyisen hallituskauden aikana keskusta on määrätietoisesti lisännyt aloituspaikkoja ja kiinnittänyt huomiota korkeakoulutuksen saavutettavuuteen. Tavoitteena on ollut avata niin ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojen ovia yhä useammalle korkeakoulutusta haluavalle.

Keskustan linja korkeakoulupolitiikkaan on näyttänyt löytyvän, ja samalla sitä on tehty myös näkyväksi. 

Keskustalaisen korkeakoulupolitiikan ytimessä tulee olla jatkossakin koulutuksen saavutettavuus. Koulutus ja sivistys kuuluu kaikille taustasta riippumatta. Saavutettavuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa keskustalle pelkästään maanlaajuista korkeakouluverkkoa tai aloituspaikkojen lukumääriä.

Saavutettavuudessa huomiota tulee kiinnittää myös korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksiin opiskella sekä kouluttautua, kun yhä useampi opiskelija kamppailee oman jaksamisensa ja hyvinvointinsa kanssa. 

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon avaus mielenterveyden Pohjois-Karjala-projektin kaltaisesta suurhankkeesta ja korona-avustukset korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyteen sekä hyvinvointiin ovat hyvä alku. 

Keskustan linjaa korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi tulee jatkaa. Samalla linjan painoarvoa tulisi vahvistaa myös puolueessa yhdessä sivistys- ja koulutuspolitiikan kanssa. Onhan keskusta lähtökohtaisesti sivistyspuolue. 

Arttu Laaksonen Kirjoittaja on keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja.